Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

____ için nereden form bulabilirim?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
[belge] ne zaman verildi?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
[belge] nerede verildi?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
[belge] belgem çalındı.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Bu bilgi özeldir.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Adınız nedir?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Nerede yaşıyorsunuz?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
İkamet adresiniz nedir?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Hangi ülke vatandaşısınız?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
[ülke] ne zaman geldiniz?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kimliğinizi görebilir miyim?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Medeni halim ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
bekar
svobodný/á
Stato civile
evli
ženatý/vdaná
Stato civile
ayrılmış
odděleni
Stato civile
boşanmış
rozvedený/rozvedená
Stato civile
birlikte yaşıyor
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
medeni birliktelik
v registrovaném partnerství
Stato civile
evlenmemiş çift
nesezdaní partneři
Stato civile
medeni ortaklık içinde
v domácím partnerství
Stato civile
dul
vdovec/vdova
Stato civile
Çocuğunuz var mı?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hastane masrafları
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Uzman doktor ücretleri
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tanı koyma testleri
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Cerrahi operasyonlar
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiyatri tedavisi
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diş tedavisi
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Göz tedavisi
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Vize başvurum neden reddedildi?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ehliyetim burada geçerli mi?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorik sınav
Teoretický test
Tipo d'esame
direksiyon sınavı
Praktický test
Tipo d'esame
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adres
adresu
Informazione che vuoi modificare
ad
jméno
Informazione che vuoi modificare
fotoğraf
fotografii
Informazione che vuoi modificare
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
kayıp
ztracený
Tipo di problema
çalınmış
ukradený
Tipo di problema
hasarlı
zničený
Tipo di problema
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Sabıka kaydım yoktur.
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge