Rumeno | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Wo kann ich das Formular für____finden?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Când a fost emis [documentul]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Unde a fost emis [documentul]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Când îți expiră ID-ul?
Domandare quando scade una carta d'identità
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Mi s-a furat [documentul].
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Informația este confidențială.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wie heißen Sie?
Cum vă cheamă?
Domandare il nome di una persona
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Wo wohnen Sie?
Unde locuiți?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wie ist Ihre Adresse?
Care este adresa dumneavoastră?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Ce cetățenie aveți?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Când ați ajuns în [țara]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mein Familienstand ist_____.
Starea mea civilă este ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
ledig
Singur
Stato civile
verheiratet
Căsătorit/ă
Stato civile
getrennt
separat/ă
Stato civile
geschieden
divorțat/ă
Stato civile
zusammenlebend
concobinaj
Stato civile
in einer eingetragenen Partnerschaft
într-o uniune civilă
Stato civile
unverheiratetes Paar
necăsătorit/ă
Stato civile
in einer Partnerschaft
partener/ă de viață
Stato civile
verwitwet
văduv/ă
Stato civile
Haben Sie Kinder?
Aveți copii?
Domandare a qualcuno se ha figli
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Ce documente trebuie să aduc?
Domandare quali documenti devi fornire
Gibt es Anmeldegebühren?
Există vreo taxă de înregistrare?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Krankenhausgebühren
Taxe pentru spitalizare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Facharztkosten
Onorarii ale medicilor specialiști
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnosetests
Test de diagnosticare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische Eingriffe
Intervenții chirurgicale
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische Behandlung
Tratament psihiatric
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zahnbehandlungen
Tratamente dentare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Augenbehandlungen
Tratamente oftalmologice
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
De ce solicitați o viză de intrare?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Cum îmi pot extinde viza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Muss ich mein Auto neu anmelden?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ist mein Führerschein hier gültig?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
den Theorieteil
testul teoretic
Tipo d'esame
den praktischen Teil
examenul practic
Tipo d'esame
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
die Adresse
Adresa
Informazione che vuoi modificare
den Namen
nume
Informazione che vuoi modificare
das Foto
fotografia
Informazione che vuoi modificare
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verlorenen
pierdut
Tipo di problema
gestohlenen
furat
Tipo di problema
beschädigten
distrus
Tipo di problema
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Nu am antecedente penale.
Dire che hai la fedina penale pulita
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Am nivelul necesar de [limbă].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Partenerul meu este __________.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge