Russo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
När var ditt [dokument] utfärdat?
Когда был выдан ваш документ?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Где был выдан ваш [документ] ?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
När går din legitimation ut?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Domandare quali documenti devi portare
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Мой [документ] украли.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Denna information är konfidentiell.
Информация конфиденциальна.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Vad heter du?
Как вас зовут?
Domandare il nome di una persona
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Var bor du?
Где вы живете?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Vad är din adress?
Каков ваш адрес?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Vilken nationalitet tillhör du?
Какое у вас гражданство?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
När anlände du till [landet]?
Когда вы въехали в страну?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan du visa mig din legitimation?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Min civilstatus är __________.
Мое семейное положение -_______.
Dire qual è il tuo stato civile
singel
холост
Stato civile
gift
Женат/замужем
Stato civile
separerad
Разведен/а
Stato civile
skild
Разведен/а
Stato civile
sambo
в сожительстве
Stato civile
i ett partnerskap
в гражданском браке
Stato civile
ogift par
Не женатая пара
Stato civile
i ett partnerskap
в домашнем партнерстве
Stato civile
änka
вдовец/вдова
Stato civile
Har du barn?
У вас есть дети?
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Vilka dokument ska jag ta med?
Какие документы мне нужно принести?
Domandare quali documenti devi fornire
Kostar det något att registrera sig?
Мне нужно платить за регистрацию?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jag vill registrera min bostad.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Vad täcker sjukförsäkringen?
Что покрывает медицинская страховка?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Patientavgifter
Больничные платы
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Specialistkostnader
Платы специалистам
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostiska prov
Диагностические проверки
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiska ingrepp
Хирургические процедуры
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
Психиатрическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlingar
Лечение зубов
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ögonbehandling
Офтальмологическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Varför begär du ett inresevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Как я могу продлить мою визу?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Мне нужно менять номер своей машины?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Är mitt körkort giltigt här?
Мои водительские права здесь действуют?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoriprov
Теоретический тест
Tipo d'esame
uppkörning
Тест на вождение
Tipo d'esame
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
адрес
Informazione che vuoi modificare
namnet
имя
Informazione che vuoi modificare
bilden
фотография
Informazione che vuoi modificare
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
borttappat
потеряно
Tipo di problema
stulet
украдено
Tipo di problema
förstört
повреждено
Tipo di problema
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jag har ett fläckfritt straffregister.
У меня нет судимостей
Dire che hai la fedina penale pulita
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge