Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
När går din legitimation ut?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dire che devi richiedere un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mijn [document] werd gestolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Denna information är konfidentiell.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Vad heter du?
Wat is uw naam?
Domandare il nome di una persona
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Var bor du?
Waar woont u?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Vad är din adress?
Wat is uw adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Vilken nationalitet tillhör du?
Wat is uw nationaliteit?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
När anlände du till [landet]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan du visa mig din legitimation?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Min civilstatus är __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
singel
alleenstaand
Stato civile
gift
gehuwd
Stato civile
separerad
uit elkaar
Stato civile
skild
gescheiden
Stato civile
sambo
samenwonend
Stato civile
i ett partnerskap
geregistreerd partnerschap
Stato civile
ogift par
ongetrouwde partners
Stato civile
i ett partnerskap
in een relatie
Stato civile
änka
verweduwd
Stato civile
Har du barn?
Heeft u kinderen?
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Vilka dokument ska jag ta med?
Welke documenten moet ik meenemen?
Domandare quali documenti devi fornire
Kostar det något att registrera sig?
Zijn er registratiekosten?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jag vill registrera min bostad.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Vad täcker sjukförsäkringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Patientavgifter
Ziekenhuiskosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Specialistkostnader
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostiska prov
Diagnostische toets
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische ingrepen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlingar
Tandheelkundige behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ögonbehandling
Oogzorg behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Varför begär du ett inresevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Är mitt körkort giltigt här?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoriprov
theoretische test
Tipo d'esame
uppkörning
rijexamen
Tipo d'esame
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
mijn adres
Informazione che vuoi modificare
namnet
mijn naam
Informazione che vuoi modificare
bilden
mijn foto
Informazione che vuoi modificare
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
borttappat
verloren
Tipo di problema
stulet
gestolen
Tipo di problema
förstört
beschadigd
Tipo di problema
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ik heb een blanco strafblad.
Dire che hai la fedina penale pulita
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge