Esperanto | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
När går din legitimation ut?
Kiam elspiras via legitimilo?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Domandare quali documenti devi portare
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Denna information är konfidentiell.
La informo estas konfidenca.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Vad heter du?
Kiel vi nomiĝas?
Domandare il nome di una persona
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Var bor du?
Kie vi loĝas?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Vad är din adress?
Kio estas via adreso?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Vilken nationalitet tillhör du?
Kio estas via civitaneco?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
När anlände du till [landet]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan du visa mig din legitimation?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Min civilstatus är __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
singel
senedza
Stato civile
gift
edziĝinta
Stato civile
separerad
apartiga
Stato civile
skild
eksedziĝinta
Stato civile
sambo
kunviva
Stato civile
i ett partnerskap
en civila kuniĝo
Stato civile
ogift par
fraŭlaj partneroj
Stato civile
i ett partnerskap
en hejma partnereco
Stato civile
änka
vidvina
Stato civile
Har du barn?
Ĉu vi havas infanojn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Vilka dokument ska jag ta med?
Kion dokumentojn mi alportus?
Domandare quali documenti devi fornire
Kostar det något att registrera sig?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jag vill registrera min bostad.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Patientavgifter
Hospitalokotizoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Specialistkostnader
Kotizoj por la ekspertoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostiska prov
Diagnozoprovoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiaj proceduroj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
Psikiatria kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlingar
Dentaj kuracadoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ögonbehandling
Okula kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Varför begär du ett inresevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Är mitt körkort giltigt här?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoriprov
teorian teston
Tipo d'esame
uppkörning
veturantan teston
Tipo d'esame
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
adreson
Informazione che vuoi modificare
namnet
nomon
Informazione che vuoi modificare
bilden
foton
Informazione che vuoi modificare
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
borttappat
perdatan
Tipo di problema
stulet
ŝtelatan
Tipo di problema
förstört
difektatan
Tipo di problema
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mi havas puran krimliston
Dire che hai la fedina penale pulita
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge