Danese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
När var ditt [dokument] utfärdat?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
När går din legitimation ut?
Hvornår udløber dit ID?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Denna information är konfidentiell.
Informationerne er fortrolige.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Vad heter du?
Hvad hedder du?
Domandare il nome di una persona
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Hvor og hvornår er du født?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Var bor du?
Hvor bor du?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Vad är din adress?
Hvad er din adresse?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Vilken nationalitet tillhör du?
Hvad er dit statsborgerskab?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
När anlände du till [landet]?
Hvornår ankom du til [land]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan du visa mig din legitimation?
Må jeg se dit ID?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Min civilstatus är __________.
Jeg er ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
singel
single
Stato civile
gift
gift
Stato civile
separerad
separeret
Stato civile
skild
fraskilt
Stato civile
sambo
samlevende
Stato civile
i ett partnerskap
i et indregistreret parforhold
Stato civile
ogift par
ugifte partnere
Stato civile
i ett partnerskap
i et indenlandsk parforhold
Stato civile
änka
enke
Stato civile
Har du barn?
Har du børn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Jeg vil gerne registreres i byen
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Vilka dokument ska jag ta med?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Domandare quali documenti devi fornire
Kostar det något att registrera sig?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jag vill registrera min bostad.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Vad täcker sjukförsäkringen?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Patientavgifter
Hospitalsgebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Specialistkostnader
Speciallægegebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostiska prov
Diagnosetests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiske indgreb
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
Psykiatrisk behandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlingar
Tandbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ögonbehandling
Øjenbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Varför begär du ett inresevisum?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Är mitt körkort giltigt här?
Er mit kørekort gyldigt her?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoriprov
teoritest
Tipo d'esame
uppkörning
køreprøve
Tipo d'esame
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
adressen
Informazione che vuoi modificare
namnet
navnet
Informazione che vuoi modificare
bilden
billedet
Informazione che vuoi modificare
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
borttappat
mistet
Tipo di problema
stulet
stjålet
Tipo di problema
förstört
beskadiget
Tipo di problema
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Jeg har en ren straffeattest
Dire che hai la fedina penale pulita
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge