Cinese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Domandare dove puoi trovare un modulo
När var ditt [dokument] utfärdat?
您的【文件】是什么时候签发的?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
När går din legitimation ut?
请问您的身份证件何时过期?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
您能帮我填一下这个表格吗?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Domandare quali documenti devi portare
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Dire che devi richiedere un documento
Mitt [dokument] har blivit stulet.
我的【材料】被偷了。
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Denna information är konfidentiell.
这是机密信息。
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Vad heter du?
你叫什么名字?
Domandare il nome di una persona
Kan du berätta för mig var och när du är född?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Var bor du?
请问您住在哪里?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Vad är din adress?
请问您的地址是什么?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Vilken nationalitet tillhör du?
请问您的国籍是什么?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
När anlände du till [landet]?
请问您是何时到达【该国】的?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan du visa mig din legitimation?
您能出示一下您的身份证件么?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Min civilstatus är __________.
我的婚姻状况是____ 。
Dire qual è il tuo stato civile
singel
单身
Stato civile
gift
已婚
Stato civile
separerad
分居
Stato civile
skild
离异
Stato civile
sambo
同居
Stato civile
i ett partnerskap
民事结婚
Stato civile
ogift par
未婚伴侣
Stato civile
i ett partnerskap
同居伴侣关系
Stato civile
änka
鳏居
Stato civile
Har du barn?
请问您有孩子吗?
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
我想要和家人团聚。
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
我想要在这个城市登记入户。
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Vilka dokument ska jag ta med?
请问我应该带什么材料?
Domandare quali documenti devi fornire
Kostar det något att registrera sig?
请问有注册费吗?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jag vill registrera min bostad.
我是来进行住址登记。
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
我想要申请居住证。
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
我想要问一下关于保险的问题。
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
我需要私人的健康保险吗?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Vad täcker sjukförsäkringen?
请问该保险涵盖哪些方面?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Patientavgifter
住院费
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Specialistkostnader
专家费
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostiska prov
诊疗费
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiska ingrepp
外科手术
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
精神治疗
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlingar
牙齿治疗
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ögonbehandling
眼科治疗
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Varför begär du ett inresevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hur kan jag förlänga mitt visum?
我该如何续签我的签证?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
我想要登记我的车辆。
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Är mitt körkort giltigt här?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
我想要申请临时驾照。
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jag skulle vilja boka tid för _______.
我想要预约__________。
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoriprov
理论考试
Tipo d'esame
uppkörning
路考
Tipo d'esame
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
我想要改动驾照上的__________。
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
地址
Informazione che vuoi modificare
namnet
名字
Informazione che vuoi modificare
bilden
照片
Informazione che vuoi modificare
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
我想要给驾照添加更高的级别。
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
我想要延长我的驾照。
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
我想要更换一个___________ 驾照。
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
borttappat
丢失
Tipo di problema
stulet
被偷了
Tipo di problema
förstört
受损
Tipo di problema
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
我想要申请【国家】国籍。
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jag har ett fläckfritt straffregister.
我没有犯罪记录。
Dire che hai la fedina penale pulita
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
我的【语言】达到了等级要求。
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
公民身份申请的费用是哪些?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
我的配偶是【国家】公民。
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge