Rumeno | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Где я могу найти форму для ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Когда был выдан ваш документ?
Când a fost emis [documentul]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Unde a fost emis [documentul]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Când îți expiră ID-ul?
Domandare quando scade una carta d'identità
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Dire che devi richiedere un documento
Мой [документ] украли.
Mi s-a furat [documentul].
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Я заполняю это заявление от лица______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Информация конфиденциальна.
Informația este confidențială.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Как вас зовут?
Cum vă cheamă?
Domandare il nome di una persona
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Где вы живете?
Unde locuiți?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Каков ваш адрес?
Care este adresa dumneavoastră?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Какое у вас гражданство?
Ce cetățenie aveți?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Когда вы въехали в страну?
Când ați ajuns în [țara]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Мое семейное положение -_______.
Starea mea civilă este ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
холост
Singur
Stato civile
Женат/замужем
Căsătorit/ă
Stato civile
Разведен/а
separat/ă
Stato civile
Разведен/а
divorțat/ă
Stato civile
в сожительстве
concobinaj
Stato civile
в гражданском браке
într-o uniune civilă
Stato civile
Не женатая пара
necăsătorit/ă
Stato civile
в домашнем партнерстве
partener/ă de viață
Stato civile
вдовец/вдова
văduv/ă
Stato civile
У вас есть дети?
Aveți copii?
Domandare a qualcuno se ha figli
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Какие документы мне нужно принести?
Ce documente trebuie să aduc?
Domandare quali documenti devi fornire
Мне нужно платить за регистрацию?
Există vreo taxă de înregistrare?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Мне нужна частная медицинская страховка?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Что покрывает медицинская страховка?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Больничные платы
Taxe pentru spitalizare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Платы специалистам
Onorarii ale medicilor specialiști
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Диагностические проверки
Test de diagnosticare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Хирургические процедуры
Intervenții chirurgicale
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Психиатрическое лечение
Tratament psihiatric
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Лечение зубов
Tratamente dentare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Офтальмологическое лечение
Tratamente oftalmologice
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
De ce solicitați o viză de intrare?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Как я могу продлить мою визу?
Cum îmi pot extinde viza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Почему мое заявление на визу отклонено?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Мне нужно менять номер своей машины?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Мои водительские права здесь действуют?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Теоретический тест
testul teoretic
Tipo d'esame
Тест на вождение
examenul practic
Tipo d'esame
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
адрес
Adresa
Informazione che vuoi modificare
имя
nume
Informazione che vuoi modificare
фотография
fotografia
Informazione che vuoi modificare
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
потеряно
pierdut
Tipo di problema
украдено
furat
Tipo di problema
повреждено
distrus
Tipo di problema
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
У меня нет судимостей
Nu am antecedente penale.
Dire che hai la fedina penale pulita
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Am nivelul necesar de [limbă].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Partenerul meu este __________.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge