Finlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Где я могу найти форму для ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Когда был выдан ваш документ?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Domandare quando scade una carta d'identità
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Какие документы мне нужно принести для_______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Domandare quali documenti devi portare
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Dire che devi richiedere un documento
Мой [документ] украли.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Я заполняю это заявление от лица______.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Информация конфиденциальна.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Как вас зовут?
Mikä sinun nimesi on?
Domandare il nome di una persona
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Где вы живете?
Missä sinä asut?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Каков ваш адрес?
Mikä sinun osoitteesi on?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Какое у вас гражданство?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Когда вы въехали в страну?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Мое семейное положение -_______.
Minä olen _________.
Dire qual è il tuo stato civile
холост
naimaton
Stato civile
Женат/замужем
naimisissa
Stato civile
Разведен/а
asumuserossa
Stato civile
Разведен/а
eronnut
Stato civile
в сожительстве
avoliitossa
Stato civile
в гражданском браке
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stato civile
Не женатая пара
parisuhteessa
Stato civile
в домашнем партнерстве
avoliitossa
Stato civile
вдовец/вдова
leski
Stato civile
У вас есть дети?
Onko sinulla lapsia?
Domandare a qualcuno se ha figli
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Какие документы мне нужно принести?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Domandare quali documenti devi fornire
Мне нужно платить за регистрацию?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Мне нужна частная медицинская страховка?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Что покрывает медицинская страховка?
Mitä vakuutus kattaa?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Больничные платы
Sairaalakulut
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Платы специалистам
Erikoislääkärikustannukset
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Диагностические проверки
Diagnostinen tutkimus
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Хирургические процедуры
Kirurgiset toimenpiteet
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Психиатрическое лечение
Psykiatrinen hoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Лечение зубов
Hammashoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Офтальмологическое лечение
Silmähoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Как я могу продлить мою визу?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Почему мое заявление на визу отклонено?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Мне нужно менять номер своей машины?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Мои водительские права здесь действуют?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Haluaisin suorittaa ________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Теоретический тест
teoriakokeen
Tipo d'esame
Тест на вождение
inssiajon
Tipo d'esame
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
адрес
osoitetta
Informazione che vuoi modificare
имя
nimeä
Informazione che vuoi modificare
фотография
kuvaa
Informazione che vuoi modificare
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
потеряно
kadonneen
Tipo di problema
украдено
varastetun
Tipo di problema
повреждено
vaurioituneen
Tipo di problema
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
У меня нет судимостей
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Dire che hai la fedina penale pulita
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge