Esperanto | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Где я могу найти форму для ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Когда был выдан ваш документ?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Где был выдан ваш [документ] ?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kiam elspiras via legitimilo?
Domandare quando scade una carta d'identità
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Какие документы мне нужно принести для_______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Domandare quali documenti devi portare
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Dire che devi richiedere un documento
Мой [документ] украли.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Я заполняю это заявление от лица______.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Информация конфиденциальна.
La informo estas konfidenca.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Как вас зовут?
Kiel vi nomiĝas?
Domandare il nome di una persona
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Где вы живете?
Kie vi loĝas?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Каков ваш адрес?
Kio estas via adreso?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Какое у вас гражданство?
Kio estas via civitaneco?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Когда вы въехали в страну?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Мое семейное положение -_______.
Mia edzecostato estas ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
холост
senedza
Stato civile
Женат/замужем
edziĝinta
Stato civile
Разведен/а
apartiga
Stato civile
Разведен/а
eksedziĝinta
Stato civile
в сожительстве
kunviva
Stato civile
в гражданском браке
en civila kuniĝo
Stato civile
Не женатая пара
fraŭlaj partneroj
Stato civile
в домашнем партнерстве
en hejma partnereco
Stato civile
вдовец/вдова
vidvina
Stato civile
У вас есть дети?
Ĉu vi havas infanojn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Mi ŝatus registri en la urbo.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Какие документы мне нужно принести?
Kion dokumentojn mi alportus?
Domandare quali documenti devi fornire
Мне нужно платить за регистрацию?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Мне нужна частная медицинская страховка?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Что покрывает медицинская страховка?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Больничные платы
Hospitalokotizoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Платы специалистам
Kotizoj por la ekspertoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Диагностические проверки
Diagnozoprovoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Хирургические процедуры
Kirurgiaj proceduroj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Психиатрическое лечение
Psikiatria kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Лечение зубов
Dentaj kuracadoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Офтальмологическое лечение
Okula kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Kial vi petas la enirovizon?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Как я могу продлить мою визу?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Почему мое заявление на визу отклонено?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Мне нужно менять номер своей машины?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Мои водительские права здесь действуют?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Теоретический тест
teorian teston
Tipo d'esame
Тест на вождение
veturantan teston
Tipo d'esame
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
адрес
adreson
Informazione che vuoi modificare
имя
nomon
Informazione che vuoi modificare
фотография
foton
Informazione che vuoi modificare
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
потеряно
perdatan
Tipo di problema
украдено
ŝtelatan
Tipo di problema
повреждено
difektatan
Tipo di problema
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
У меня нет судимостей
Mi havas puran krimliston
Dire che hai la fedina penale pulita
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge