Ungherese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Când a fost emis [documentul]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Când îți expiră ID-ul?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Domandare quando scade una carta d'identità
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Domandare quali documenti devi portare
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mi s-a furat [documentul].
Ellopták a [dokumentumomat].
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Completez acest formular în numele (lui) _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informația este confidențială.
Az információ bizalmas.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Cum vă cheamă?
Hogy hívják?
Domandare il nome di una persona
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Mikor és hol született?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Unde locuiți?
Hol lakik?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Care este adresa dumneavoastră?
Mi a címe?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ce cetățenie aveți?
Mi az állampolgársága?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Când ați ajuns în [țara]?
Mikor érkezett [országba]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Starea mea civilă este ___________.
A családi állapotom ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
Singur
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Stato civile
Căsătorit/ă
házas
Stato civile
separat/ă
külön él a házastársától
Stato civile
divorțat/ă
elvált
Stato civile
concobinaj
élettársi kapcsolatban van
Stato civile
într-o uniune civilă
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Stato civile
necăsătorit/ă
élettársi kapcsolatban van
Stato civile
partener/ă de viață
élettársi kapcsolatban van
Stato civile
văduv/ă
özvegy
Stato civile
Aveți copii?
Vannak gyermekei?
Domandare a qualcuno se ha figli
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Élnek önnel eltartottak?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Szeretnék regisztrálni.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Ce documente trebuie să aduc?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Domandare quali documenti devi fornire
Există vreo taxă de înregistrare?
Van regisztrációs díj?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Mit fedez a biztosítás?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Taxe pentru spitalizare
Kórházi költségek
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Onorarii ale medicilor specialiști
Szakorvos
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Test de diagnosticare
Diagnosztikai vizsgálatok
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Intervenții chirurgicale
Műtéti beavatkozás
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratament psihiatric
Pszichiátriai kezelés
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente dentare
Fogorvosi kezelés
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente oftalmologice
Szemészeti kezelés
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

De ce solicitați o viză de intrare?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Cum îmi pot extinde viza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Érvényes itt a jogosítványom?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
testul teoretic
elméleti vizsga
Tipo d'esame
examenul practic
gyakorlati vizsga
Tipo d'esame
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
Adresa
cím
Informazione che vuoi modificare
nume
név
Informazione che vuoi modificare
fotografia
fénykép
Informazione che vuoi modificare
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
pierdut
elveszett
Tipo di problema
furat
ellopott
Tipo di problema
distrus
sérült
Tipo di problema
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Nu am antecedente penale.
Büntetlen előéletű vagyok.
Dire che hai la fedina penale pulita
Am nivelul necesar de [limbă].
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Partenerul meu este __________.
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge