Spagnolo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Când a fost emis [documentul]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Unde a fost emis [documentul]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Când îți expiră ID-ul?
¿Cuándo caduca su DNI?
Domandare quando scade una carta d'identità
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Domandare quali documenti devi portare
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Dire che devi richiedere un documento
Mi s-a furat [documentul].
Me han robado el/la (documento).
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informația este confidențială.
La información es confidencial.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Cum vă cheamă?
¿Cómo se llama usted?
Domandare il nome di una persona
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Unde locuiți?
¿Dónde vive usted?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Care este adresa dumneavoastră?
¿Cuál es su dirección?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ce cetățenie aveți?
¿Cuál es su nacionalidad?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Când ați ajuns în [țara]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
¿Me deja su DNI, por favor?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Starea mea civilă este ___________.
Mi estado civil es ______________.
Dire qual è il tuo stato civile
Singur
soltero/a
Stato civile
Căsătorit/ă
casado/a
Stato civile
separat/ă
separado/a
Stato civile
divorțat/ă
divorciado/a
Stato civile
concobinaj
cohabitante
Stato civile
într-o uniune civilă
en unión civil
Stato civile
necăsătorit/ă
pareja de hecho
Stato civile
partener/ă de viață
pareja de hecho
Stato civile
văduv/ă
viudo/a
Stato civile
Aveți copii?
¿Tiene usted hijos?
Domandare a qualcuno se ha figli
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Me gustaría empadronarme.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Ce documente trebuie să aduc?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Domandare quali documenti devi fornire
Există vreo taxă de înregistrare?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Vengo a registrar mi domicilio.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Am nevoie de asigurare medicală privată?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Taxe pentru spitalizare
Tasas hospitalarias
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Onorarii ale medicilor specialiști
Honorarios de médicos especialistas
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Test de diagnosticare
Pruebas diagnósticas
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Intervenții chirurgicale
Intervenciones quirúrjicas
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratament psihiatric
Tratamiento psiquiátrico
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente dentare
Tratamientos dentales
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente oftalmologice
Tratamientos oftalmológicos
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

De ce solicitați o viză de intrare?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Cum îmi pot extinde viza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Este permisul meu de conducere valid aici?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
testul teoretic
el examen teórico
Tipo d'esame
examenul practic
el examen práctico
Tipo d'esame
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
Adresa
la dirección
Informazione che vuoi modificare
nume
el nombre
Informazione che vuoi modificare
fotografia
la fotografía
Informazione che vuoi modificare
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
pierdut
lo he perdido
Tipo di problema
furat
me lo han robado
Tipo di problema
distrus
se ha dañado
Tipo di problema
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Nu am antecedente penale.
No tengo antecedentes penales.
Dire che hai la fedina penale pulita
Am nivelul necesar de [limbă].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Partenerul meu este __________.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge