Russo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Când a fost emis [documentul]?
Когда был выдан ваш документ?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Când îți expiră ID-ul?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Domandare quando scade una carta d'identità
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Domandare quali documenti devi portare
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mi s-a furat [documentul].
Мой [документ] украли.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informația este confidențială.
Информация конфиденциальна.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Cum vă cheamă?
Как вас зовут?
Domandare il nome di una persona
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Unde locuiți?
Где вы живете?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Care este adresa dumneavoastră?
Каков ваш адрес?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ce cetățenie aveți?
Какое у вас гражданство?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Când ați ajuns în [țara]?
Когда вы въехали в страну?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Starea mea civilă este ___________.
Мое семейное положение -_______.
Dire qual è il tuo stato civile
Singur
холост
Stato civile
Căsătorit/ă
Женат/замужем
Stato civile
separat/ă
Разведен/а
Stato civile
divorțat/ă
Разведен/а
Stato civile
concobinaj
в сожительстве
Stato civile
într-o uniune civilă
в гражданском браке
Stato civile
necăsătorit/ă
Не женатая пара
Stato civile
partener/ă de viață
в домашнем партнерстве
Stato civile
văduv/ă
вдовец/вдова
Stato civile
Aveți copii?
У вас есть дети?
Domandare a qualcuno se ha figli
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Ce documente trebuie să aduc?
Какие документы мне нужно принести?
Domandare quali documenti devi fornire
Există vreo taxă de înregistrare?
Мне нужно платить за регистрацию?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Что покрывает медицинская страховка?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Taxe pentru spitalizare
Больничные платы
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Onorarii ale medicilor specialiști
Платы специалистам
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Test de diagnosticare
Диагностические проверки
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Intervenții chirurgicale
Хирургические процедуры
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratament psihiatric
Психиатрическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente dentare
Лечение зубов
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente oftalmologice
Офтальмологическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

De ce solicitați o viză de intrare?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Cum îmi pot extinde viza?
Как я могу продлить мою визу?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Мне нужно менять номер своей машины?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Мои водительские права здесь действуют?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
testul teoretic
Теоретический тест
Tipo d'esame
examenul practic
Тест на вождение
Tipo d'esame
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
Adresa
адрес
Informazione che vuoi modificare
nume
имя
Informazione che vuoi modificare
fotografia
фотография
Informazione che vuoi modificare
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
pierdut
потеряно
Tipo di problema
furat
украдено
Tipo di problema
distrus
повреждено
Tipo di problema
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Nu am antecedente penale.
У меня нет судимостей
Dire che hai la fedina penale pulita
Am nivelul necesar de [limbă].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Partenerul meu este __________.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge