Polacco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Când a fost emis [documentul]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Când îți expiră ID-ul?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Domandare quando scade una carta d'identità
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Domandare quali documenti devi portare
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mi s-a furat [documentul].
Mój [dokument] został skradziony.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informația este confidențială.
Podane informacje są poufne.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Cum vă cheamă?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Domandare il nome di una persona
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Unde locuiți?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Care este adresa dumneavoastră?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ce cetățenie aveți?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Când ați ajuns în [țara]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Starea mea civilă este ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Dire qual è il tuo stato civile
Singur
kawaler/panna
Stato civile
Căsătorit/ă
żonaty/zamężna
Stato civile
separat/ă
w separacji
Stato civile
divorțat/ă
rozwodnik/rozwódka
Stato civile
concobinaj
w konkubinacie
Stato civile
într-o uniune civilă
w rejestrowanym związku partnerskim
Stato civile
necăsătorit/ă
w związku partnerskim
Stato civile
partener/ă de viață
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stato civile
văduv/ă
wdowiec/wdowa
Stato civile
Aveți copii?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Domandare a qualcuno se ha figli
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Ce documente trebuie să aduc?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Domandare quali documenti devi fornire
Există vreo taxă de înregistrare?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Taxe pentru spitalizare
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Onorarii ale medicilor specialiști
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Test de diagnosticare
Badania diagnostyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Intervenții chirurgicale
Zabiegi chirurgiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratament psihiatric
Leczenie psychiatryczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente dentare
Leczenie stomatologiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente oftalmologice
Leczenie okulistyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

De ce solicitați o viză de intrare?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Cum îmi pot extinde viza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
testul teoretic
egzamin teoretyczny
Tipo d'esame
examenul practic
egzamin praktyczny
Tipo d'esame
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
Adresa
adres
Informazione che vuoi modificare
nume
nazwisko
Informazione che vuoi modificare
fotografia
zdjęcie
Informazione che vuoi modificare
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
pierdut
zgubienie (prawa jazdy)
Tipo di problema
furat
kradzież (prawa jazdy)
Tipo di problema
distrus
zniszczenie (prawa jazdy)
Tipo di problema
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Nu am antecedente penale.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Dire che hai la fedina penale pulita
Am nivelul necesar de [limbă].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Partenerul meu este __________.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge