Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Când a fost emis [documentul]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Când îți expiră ID-ul?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Domandare quando scade una carta d'identità
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dire che devi richiedere un documento
Mi s-a furat [documentul].
Mijn [document] werd gestolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informația este confidențială.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Cum vă cheamă?
Wat is uw naam?
Domandare il nome di una persona
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Unde locuiți?
Waar woont u?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Care este adresa dumneavoastră?
Wat is uw adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ce cetățenie aveți?
Wat is uw nationaliteit?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Când ați ajuns în [țara]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Starea mea civilă este ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
Singur
alleenstaand
Stato civile
Căsătorit/ă
gehuwd
Stato civile
separat/ă
uit elkaar
Stato civile
divorțat/ă
gescheiden
Stato civile
concobinaj
samenwonend
Stato civile
într-o uniune civilă
geregistreerd partnerschap
Stato civile
necăsătorit/ă
ongetrouwde partners
Stato civile
partener/ă de viață
in een relatie
Stato civile
văduv/ă
verweduwd
Stato civile
Aveți copii?
Heeft u kinderen?
Domandare a qualcuno se ha figli
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Ce documente trebuie să aduc?
Welke documenten moet ik meenemen?
Domandare quali documenti devi fornire
Există vreo taxă de înregistrare?
Zijn er registratiekosten?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Taxe pentru spitalizare
Ziekenhuiskosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Onorarii ale medicilor specialiști
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Test de diagnosticare
Diagnostische toets
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Intervenții chirurgicale
Chirurgische ingrepen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratament psihiatric
Psychiatrische behandeling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente dentare
Tandheelkundige behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente oftalmologice
Oogzorg behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

De ce solicitați o viză de intrare?
Waarom vraagt u een visum aan?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Cum îmi pot extinde viza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
testul teoretic
theoretische test
Tipo d'esame
examenul practic
rijexamen
Tipo d'esame
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
Adresa
mijn adres
Informazione che vuoi modificare
nume
mijn naam
Informazione che vuoi modificare
fotografia
mijn foto
Informazione che vuoi modificare
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
pierdut
verloren
Tipo di problema
furat
gestolen
Tipo di problema
distrus
beschadigd
Tipo di problema
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Nu am antecedente penale.
Ik heb een blanco strafblad.
Dire che hai la fedina penale pulita
Am nivelul necesar de [limbă].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Partenerul meu este __________.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge