Francese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Când a fost emis [documentul]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Où votre [document] a été délivré ?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Când îți expiră ID-ul?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Domandare quando scade una carta d'identità
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Domandare quali documenti devi portare
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Dire che devi richiedere un documento
Mi s-a furat [documentul].
Mon/ma [document] a été volé(e).
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informația este confidențială.
Ces informations sont confidentielles.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Cum vă cheamă?
Comment vous appelez-vous ?
Domandare il nome di una persona
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Unde locuiți?
Où résidez-vous ?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Care este adresa dumneavoastră?
Où habitez-vous ?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ce cetățenie aveți?
Quelle est votre nationalité ?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Când ați ajuns în [țara]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Starea mea civilă este ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Dire qual è il tuo stato civile
Singur
célibataire
Stato civile
Căsătorit/ă
Marié(e)
Stato civile
separat/ă
Séparé(e)
Stato civile
divorțat/ă
Divorcé(e)
Stato civile
concobinaj
en concubinage
Stato civile
într-o uniune civilă
dans une union civile
Stato civile
necăsătorit/ă
en concubinage
Stato civile
partener/ă de viață
en partenariat domestique
Stato civile
văduv/ă
veuf/veuve
Stato civile
Aveți copii?
Vous avez des enfants ?
Domandare a qualcuno se ha figli
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vous avez des personnes à charge ?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Je voudrais réunir ma famille.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Ce documente trebuie să aduc?
Quels documents dois-je apporter ?
Domandare quali documenti devi fornire
Există vreo taxă de înregistrare?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Taxe pentru spitalizare
Frais hospitaliers
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Onorarii ale medicilor specialiști
Frais de consultation d'un spécialiste
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Test de diagnosticare
Tests diagnostiques
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Intervenții chirurgicale
Opérations chirurgicales
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratament psihiatric
Traitement psychiatrique
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente dentare
Soins dentaires
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente oftalmologice
Soins oculaires
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

De ce solicitați o viză de intrare?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Cum îmi pot extinde viza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
testul teoretic
le code
Tipo d'esame
examenul practic
la conduite
Tipo d'esame
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
Adresa
mon adresse
Informazione che vuoi modificare
nume
mon nom
Informazione che vuoi modificare
fotografia
ma photo
Informazione che vuoi modificare
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
pierdut
perdu
Tipo di problema
furat
volé
Tipo di problema
distrus
abîmé
Tipo di problema
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Nu am antecedente penale.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Dire che hai la fedina penale pulita
Am nivelul necesar de [limbă].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Partenerul meu este __________.
Mon conjoint est [nationalité].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge