Danese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Când a fost emis [documentul]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Unde a fost emis [documentul]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Când îți expiră ID-ul?
Hvornår udløber dit ID?
Domandare quando scade una carta d'identità
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mi s-a furat [documentul].
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informația este confidențială.
Informationerne er fortrolige.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Cum vă cheamă?
Hvad hedder du?
Domandare il nome di una persona
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Hvor og hvornår er du født?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Unde locuiți?
Hvor bor du?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Care este adresa dumneavoastră?
Hvad er din adresse?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ce cetățenie aveți?
Hvad er dit statsborgerskab?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Când ați ajuns în [țara]?
Hvornår ankom du til [land]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Må jeg se dit ID?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Starea mea civilă este ___________.
Jeg er ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
Singur
single
Stato civile
Căsătorit/ă
gift
Stato civile
separat/ă
separeret
Stato civile
divorțat/ă
fraskilt
Stato civile
concobinaj
samlevende
Stato civile
într-o uniune civilă
i et indregistreret parforhold
Stato civile
necăsătorit/ă
ugifte partnere
Stato civile
partener/ă de viață
i et indenlandsk parforhold
Stato civile
văduv/ă
enke
Stato civile
Aveți copii?
Har du børn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Jeg vil gerne registreres i byen
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Ce documente trebuie să aduc?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Domandare quali documenti devi fornire
Există vreo taxă de înregistrare?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Taxe pentru spitalizare
Hospitalsgebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Onorarii ale medicilor specialiști
Speciallægegebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Test de diagnosticare
Diagnosetests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Intervenții chirurgicale
Kirurgiske indgreb
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratament psihiatric
Psykiatrisk behandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente dentare
Tandbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tratamente oftalmologice
Øjenbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

De ce solicitați o viză de intrare?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Cum îmi pot extinde viza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Este permisul meu de conducere valid aici?
Er mit kørekort gyldigt her?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
testul teoretic
teoritest
Tipo d'esame
examenul practic
køreprøve
Tipo d'esame
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
Adresa
adressen
Informazione che vuoi modificare
nume
navnet
Informazione che vuoi modificare
fotografia
billedet
Informazione che vuoi modificare
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
pierdut
mistet
Tipo di problema
furat
stjålet
Tipo di problema
distrus
beskadiget
Tipo di problema
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Nu am antecedente penale.
Jeg har en ren straffeattest
Dire che hai la fedina penale pulita
Am nivelul necesar de [limbă].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Partenerul meu este __________.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge