Greco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Domandare quando scade una carta d'identità
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Domandare quali documenti devi portare
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Dire che devi richiedere un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Składam podanie w imieniu _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Podane informacje są poufne.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak się Pan/Pani nazywa?
Πώς σας λένε;
Domandare il nome di una persona
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Πού μένετε;
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaki jest Pana/Pani adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mój stan cywilny: _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Dire qual è il tuo stato civile
kawaler/panna
ελεύθερος/η
Stato civile
żonaty/zamężna
παντρεμένος/η
Stato civile
w separacji
σε διάσταση
Stato civile
rozwodnik/rozwódka
χωρισμένος/η
Stato civile
w konkubinacie
συμβίωση
Stato civile
w rejestrowanym związku partnerskim
σε αστική ένωση
Stato civile
w związku partnerskim
ανύπαντροι σύντροφοι
Stato civile
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stato civile
wdowiec/wdowa
χήρος/χήρα
Stato civile
Czy ma Pan/Pani dzieci?
έχετε παιδιά;
Domandare a qualcuno se ha figli
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Domandare quali documenti devi fornire
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Opłaty za pobyt w szpitalu
Τέλη νοσοκομείου
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Badania diagnostyczne
Διαγνωστικές εξετάσεις
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zabiegi chirurgiczne
Χειρουργικές επεμβάσεις
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie psychiatryczne
Ψυχιατρική θεραπεία
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie stomatologiczne
Οδοντιατρικές θεραπείες
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie okulistyczne
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
egzamin teoretyczny
θεωρητική εξέταση
Tipo d'esame
egzamin praktyczny
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo d'esame
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adres
διεύθυνση
Informazione che vuoi modificare
nazwisko
όνομα
Informazione che vuoi modificare
zdjęcie
φωτογραφία
Informazione che vuoi modificare
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
zgubienie (prawa jazdy)
χαμένη
Tipo di problema
kradzież (prawa jazdy)
κλεμμένη
Tipo di problema
zniszczenie (prawa jazdy)
κατεστραμμένη
Tipo di problema
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Dire che hai la fedina penale pulita
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge