Finlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Domandare quando scade una carta d'identità
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Domandare quali documenti devi portare
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Składam podanie w imieniu _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Podane informacje są poufne.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak się Pan/Pani nazywa?
Mikä sinun nimesi on?
Domandare il nome di una persona
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Missä sinä asut?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mój stan cywilny: _____.
Minä olen _________.
Dire qual è il tuo stato civile
kawaler/panna
naimaton
Stato civile
żonaty/zamężna
naimisissa
Stato civile
w separacji
asumuserossa
Stato civile
rozwodnik/rozwódka
eronnut
Stato civile
w konkubinacie
avoliitossa
Stato civile
w rejestrowanym związku partnerskim
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stato civile
w związku partnerskim
parisuhteessa
Stato civile
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
avoliitossa
Stato civile
wdowiec/wdowa
leski
Stato civile
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Onko sinulla lapsia?
Domandare a qualcuno se ha figli
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Domandare quali documenti devi fornire
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mitä vakuutus kattaa?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Opłaty za pobyt w szpitalu
Sairaalakulut
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Erikoislääkärikustannukset
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Badania diagnostyczne
Diagnostinen tutkimus
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiset toimenpiteet
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrinen hoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie stomatologiczne
Hammashoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie okulistyczne
Silmähoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
egzamin teoretyczny
teoriakokeen
Tipo d'esame
egzamin praktyczny
inssiajon
Tipo d'esame
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adres
osoitetta
Informazione che vuoi modificare
nazwisko
nimeä
Informazione che vuoi modificare
zdjęcie
kuvaa
Informazione che vuoi modificare
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
zgubienie (prawa jazdy)
kadonneen
Tipo di problema
kradzież (prawa jazdy)
varastetun
Tipo di problema
zniszczenie (prawa jazdy)
vaurioituneen
Tipo di problema
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Dire che hai la fedina penale pulita
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge