Danese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Hvornår udløber dit ID?
Domandare quando scade una carta d'identità
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mój [dokument] został skradziony.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Składam podanie w imieniu _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Podane informacje są poufne.
Informationerne er fortrolige.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hvad hedder du?
Domandare il nome di una persona
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Hvor og hvornår er du født?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hvor bor du?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaki jest Pana/Pani adres?
Hvad er din adresse?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hvad er dit statsborgerskab?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Hvornår ankom du til [land]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Må jeg se dit ID?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mój stan cywilny: _____.
Jeg er ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
kawaler/panna
single
Stato civile
żonaty/zamężna
gift
Stato civile
w separacji
separeret
Stato civile
rozwodnik/rozwódka
fraskilt
Stato civile
w konkubinacie
samlevende
Stato civile
w rejestrowanym związku partnerskim
i et indregistreret parforhold
Stato civile
w związku partnerskim
ugifte partnere
Stato civile
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
i et indenlandsk parforhold
Stato civile
wdowiec/wdowa
enke
Stato civile
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Har du børn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Jeg vil gerne registreres i byen
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Domandare quali documenti devi fornire
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalsgebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Speciallægegebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiske indgreb
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrisk behandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie stomatologiczne
Tandbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie okulistyczne
Øjenbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Er mit kørekort gyldigt her?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
egzamin teoretyczny
teoritest
Tipo d'esame
egzamin praktyczny
køreprøve
Tipo d'esame
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adres
adressen
Informazione che vuoi modificare
nazwisko
navnet
Informazione che vuoi modificare
zdjęcie
billedet
Informazione che vuoi modificare
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
zgubienie (prawa jazdy)
mistet
Tipo di problema
kradzież (prawa jazdy)
stjålet
Tipo di problema
zniszczenie (prawa jazdy)
beskadiget
Tipo di problema
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Jeg har en ren straffeattest
Dire che hai la fedina penale pulita
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge