Arabo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Domandare quando scade una carta d'identità
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Domandare quali documenti devi portare
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Dire che devi richiedere un documento
Mój [dokument] został skradziony.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Składam podanie w imieniu _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Podane informacje są poufne.
المعلومات سرية.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak się Pan/Pani nazywa?
ما هو اسمك؟
Domandare il nome di una persona
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Gdzie Pan/Pani mieszka?
أين تعيش؟
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaki jest Pana/Pani adres?
ما هو عنوانك؟
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
ما هي جنسيتك؟
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mój stan cywilny: _____.
حالتي الزوجية هي___________________.
Dire qual è il tuo stato civile
kawaler/panna
عازب
Stato civile
żonaty/zamężna
متزوج
Stato civile
w separacji
منفصل
Stato civile
rozwodnik/rozwódka
مطلق
Stato civile
w konkubinacie
لدي شريك/شريكة في السكن
Stato civile
w rejestrowanym związku partnerskim
متزوجان مدنيا
Stato civile
w związku partnerskim
شريكان غير متزوجين
Stato civile
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
في شراكة منزلية
Stato civile
wdowiec/wdowa
أرمل/أرملة
Stato civile
Czy ma Pan/Pani dzieci?
هل لديك أطفال؟
Domandare a qualcuno se ha figli
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
أرغب في التسجيل في المدينة
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Domandare quali documenti devi fornire
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Opłaty za pobyt w szpitalu
تكاليف المستشفى
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Opłaty za konsultacje u specjalistów
أجور المختصين
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Badania diagnostyczne
اختبارات التشخيص
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zabiegi chirurgiczne
العمليات الجراحية
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie psychiatryczne
العلاج النفسي
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie stomatologiczne
العلاج السني
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Leczenie okulistyczne
علاج العينين
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
egzamin teoretyczny
اختبار نظري
Tipo d'esame
egzamin praktyczny
اختبار القيادة
Tipo d'esame
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adres
العنوان
Informazione che vuoi modificare
nazwisko
الاسم
Informazione che vuoi modificare
zdjęcie
الصورة
Informazione che vuoi modificare
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
zgubienie (prawa jazdy)
ضائعة
Tipo di problema
kradzież (prawa jazdy)
مسروقة
Tipo di problema
zniszczenie (prawa jazdy)
متضررة
Tipo di problema
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Dire che hai la fedina penale pulita
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge