Russo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Когда был выдан ваш документ?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Где был выдан ваш [документ] ?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Domandare quali documenti devi portare
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Мой [документ] украли.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Deze informatie is vertrouwelijk.
Информация конфиденциальна.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wat is uw naam?
Как вас зовут?
Domandare il nome di una persona
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Waar woont u?
Где вы живете?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wat is uw adres?
Каков ваш адрес?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Wat is uw nationaliteit?
Какое у вас гражданство?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Когда вы въехали в страну?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Dire qual è il tuo stato civile
alleenstaand
холост
Stato civile
gehuwd
Женат/замужем
Stato civile
uit elkaar
Разведен/а
Stato civile
gescheiden
Разведен/а
Stato civile
samenwonend
в сожительстве
Stato civile
geregistreerd partnerschap
в гражданском браке
Stato civile
ongetrouwde partners
Не женатая пара
Stato civile
in een relatie
в домашнем партнерстве
Stato civile
verweduwd
вдовец/вдова
Stato civile
Heeft u kinderen?
У вас есть дети?
Domandare a qualcuno se ha figli
Heeft u inwonende personen ten laste?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welke documenten moet ik meenemen?
Какие документы мне нужно принести?
Domandare quali documenti devi fornire
Zijn er registratiekosten?
Мне нужно платить за регистрацию?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Что покрывает медицинская страховка?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Ziekenhuiskosten
Больничные платы
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Платы специалистам
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostische toets
Диагностические проверки
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische ingrepen
Хирургические процедуры
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische behandeling
Психиатрическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandheelkundige behandelingen
Лечение зубов
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oogzorg behandelingen
Офтальмологическое лечение
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Как я могу продлить мою визу?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Мне нужно менять номер своей машины?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Мои водительские права здесь действуют?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theoretische test
Теоретический тест
Tipo d'esame
rijexamen
Тест на вождение
Tipo d'esame
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
mijn adres
адрес
Informazione che vuoi modificare
mijn naam
имя
Informazione che vuoi modificare
mijn foto
фотография
Informazione che vuoi modificare
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verloren
потеряно
Tipo di problema
gestolen
украдено
Tipo di problema
beschadigd
повреждено
Tipo di problema
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ik heb een blanco strafblad.
У меня нет судимостей
Dire che hai la fedina penale pulita
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge