Rumeno | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Când a fost emis [documentul]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Unde a fost emis [documentul]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Când îți expiră ID-ul?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mi s-a furat [documentul].
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informația este confidențială.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wat is uw naam?
Cum vă cheamă?
Domandare il nome di una persona
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Waar woont u?
Unde locuiți?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wat is uw adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Wat is uw nationaliteit?
Ce cetățenie aveți?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Când ați ajuns în [țara]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
alleenstaand
Singur
Stato civile
gehuwd
Căsătorit/ă
Stato civile
uit elkaar
separat/ă
Stato civile
gescheiden
divorțat/ă
Stato civile
samenwonend
concobinaj
Stato civile
geregistreerd partnerschap
într-o uniune civilă
Stato civile
ongetrouwde partners
necăsătorit/ă
Stato civile
in een relatie
partener/ă de viață
Stato civile
verweduwd
văduv/ă
Stato civile
Heeft u kinderen?
Aveți copii?
Domandare a qualcuno se ha figli
Heeft u inwonende personen ten laste?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welke documenten moet ik meenemen?
Ce documente trebuie să aduc?
Domandare quali documenti devi fornire
Zijn er registratiekosten?
Există vreo taxă de înregistrare?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Ziekenhuiskosten
Taxe pentru spitalizare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Onorarii ale medicilor specialiști
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostische toets
Test de diagnosticare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische ingrepen
Intervenții chirurgicale
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische behandeling
Tratament psihiatric
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandheelkundige behandelingen
Tratamente dentare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oogzorg behandelingen
Tratamente oftalmologice
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
De ce solicitați o viză de intrare?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Cum îmi pot extinde viza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theoretische test
testul teoretic
Tipo d'esame
rijexamen
examenul practic
Tipo d'esame
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
mijn adres
Adresa
Informazione che vuoi modificare
mijn naam
nume
Informazione che vuoi modificare
mijn foto
fotografia
Informazione che vuoi modificare
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verloren
pierdut
Tipo di problema
gestolen
furat
Tipo di problema
beschadigd
distrus
Tipo di problema
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ik heb een blanco strafblad.
Nu am antecedente penale.
Dire che hai la fedina penale pulita
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Am nivelul necesar de [limbă].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Partenerul meu este __________.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge