Hindi | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dire che devi richiedere un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Deze informatie is vertrouwelijk.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wat is uw naam?
Domandare il nome di una persona
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Waar woont u?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wat is uw adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Wat is uw nationaliteit?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
alleenstaand
Stato civile
gehuwd
Stato civile
uit elkaar
Stato civile
gescheiden
Stato civile
samenwonend
Stato civile
geregistreerd partnerschap
Stato civile
ongetrouwde partners
Stato civile
in een relatie
Stato civile
verweduwd
Stato civile
Heeft u kinderen?
Domandare a qualcuno se ha figli
Heeft u inwonende personen ten laste?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welke documenten moet ik meenemen?
Domandare quali documenti devi fornire
Zijn er registratiekosten?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Ziekenhuiskosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostische toets
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische ingrepen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische behandeling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandheelkundige behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oogzorg behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theoretische test
Tipo d'esame
rijexamen
Tipo d'esame
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
mijn adres
Informazione che vuoi modificare
mijn naam
Informazione che vuoi modificare
mijn foto
Informazione che vuoi modificare
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verloren
Tipo di problema
gestolen
Tipo di problema
beschadigd
Tipo di problema
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ik heb een blanco strafblad.
Dire che hai la fedina penale pulita
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge