Esperanto | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiam elspiras via legitimilo?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Domandare quali documenti devi portare
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Deze informatie is vertrouwelijk.
La informo estas konfidenca.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wat is uw naam?
Kiel vi nomiĝas?
Domandare il nome di una persona
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Waar woont u?
Kie vi loĝas?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wat is uw adres?
Kio estas via adreso?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Wat is uw nationaliteit?
Kio estas via civitaneco?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
alleenstaand
senedza
Stato civile
gehuwd
edziĝinta
Stato civile
uit elkaar
apartiga
Stato civile
gescheiden
eksedziĝinta
Stato civile
samenwonend
kunviva
Stato civile
geregistreerd partnerschap
en civila kuniĝo
Stato civile
ongetrouwde partners
fraŭlaj partneroj
Stato civile
in een relatie
en hejma partnereco
Stato civile
verweduwd
vidvina
Stato civile
Heeft u kinderen?
Ĉu vi havas infanojn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Heeft u inwonende personen ten laste?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welke documenten moet ik meenemen?
Kion dokumentojn mi alportus?
Domandare quali documenti devi fornire
Zijn er registratiekosten?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Ziekenhuiskosten
Hospitalokotizoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Kotizoj por la ekspertoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostische toets
Diagnozoprovoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische ingrepen
Kirurgiaj proceduroj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische behandeling
Psikiatria kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandheelkundige behandelingen
Dentaj kuracadoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oogzorg behandelingen
Okula kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
Kial vi petas la enirovizon?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theoretische test
teorian teston
Tipo d'esame
rijexamen
veturantan teston
Tipo d'esame
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
mijn adres
adreson
Informazione che vuoi modificare
mijn naam
nomon
Informazione che vuoi modificare
mijn foto
foton
Informazione che vuoi modificare
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verloren
perdatan
Tipo di problema
gestolen
ŝtelatan
Tipo di problema
beschadigd
difektatan
Tipo di problema
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ik heb een blanco strafblad.
Mi havas puran krimliston
Dire che hai la fedina penale pulita
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge