Danese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Waar werd uw [document] afgegeven?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Hvornår udløber dit ID?
Domandare quando scade una carta d'identità
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mijn [document] werd gestolen.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Deze informatie is vertrouwelijk.
Informationerne er fortrolige.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Wat is uw naam?
Hvad hedder du?
Domandare il nome di una persona
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Hvor og hvornår er du født?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Waar woont u?
Hvor bor du?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Wat is uw adres?
Hvad er din adresse?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Wat is uw nationaliteit?
Hvad er dit statsborgerskab?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Hvornår ankom du til [land]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Må jeg se dit ID?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Jeg er ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
alleenstaand
single
Stato civile
gehuwd
gift
Stato civile
uit elkaar
separeret
Stato civile
gescheiden
fraskilt
Stato civile
samenwonend
samlevende
Stato civile
geregistreerd partnerschap
i et indregistreret parforhold
Stato civile
ongetrouwde partners
ugifte partnere
Stato civile
in een relatie
i et indenlandsk parforhold
Stato civile
verweduwd
enke
Stato civile
Heeft u kinderen?
Har du børn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Heeft u inwonende personen ten laste?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Jeg vil gerne registreres i byen
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Welke documenten moet ik meenemen?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Domandare quali documenti devi fornire
Zijn er registratiekosten?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Ziekenhuiskosten
Hospitalsgebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Speciallægegebyrer
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostische toets
Diagnosetests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgische ingrepen
Kirurgiske indgreb
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrische behandeling
Psykiatrisk behandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandheelkundige behandelingen
Tandbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oogzorg behandelingen
Øjenbehandlinger
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Waarom vraagt u een visum aan?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Er mit kørekort gyldigt her?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
theoretische test
teoritest
Tipo d'esame
rijexamen
køreprøve
Tipo d'esame
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
mijn adres
adressen
Informazione che vuoi modificare
mijn naam
navnet
Informazione che vuoi modificare
mijn foto
billedet
Informazione che vuoi modificare
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
verloren
mistet
Tipo di problema
gestolen
stjålet
Tipo di problema
beschadigd
beskadiget
Tipo di problema
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Ik heb een blanco strafblad.
Jeg har en ren straffeattest
Dire che hai la fedina penale pulita
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge