Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Waar werd uw [document] afgegeven?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Domandare quando scade una carta d'identità
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dire che devi richiedere un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mijn [document] werd gestolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Πώς σας λένε;
Wat is uw naam?
Domandare il nome di una persona
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Πού μένετε;
Waar woont u?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Wat is uw adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Wat is uw nationaliteit?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
ελεύθερος/η
alleenstaand
Stato civile
παντρεμένος/η
gehuwd
Stato civile
σε διάσταση
uit elkaar
Stato civile
χωρισμένος/η
gescheiden
Stato civile
συμβίωση
samenwonend
Stato civile
σε αστική ένωση
geregistreerd partnerschap
Stato civile
ανύπαντροι σύντροφοι
ongetrouwde partners
Stato civile
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in een relatie
Stato civile
χήρος/χήρα
verweduwd
Stato civile
έχετε παιδιά;
Heeft u kinderen?
Domandare a qualcuno se ha figli
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Heeft u inwonende personen ten laste?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Welke documenten moet ik meenemen?
Domandare quali documenti devi fornire
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Zijn er registratiekosten?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Τέλη νοσοκομείου
Ziekenhuiskosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostische toets
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgische ingrepen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrische behandeling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandheelkundige behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oogzorg behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Waarom vraagt u een visum aan?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
θεωρητική εξέταση
theoretische test
Tipo d'esame
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
rijexamen
Tipo d'esame
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
διεύθυνση
mijn adres
Informazione che vuoi modificare
όνομα
mijn naam
Informazione che vuoi modificare
φωτογραφία
mijn foto
Informazione che vuoi modificare
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
χαμένη
verloren
Tipo di problema
κλεμμένη
gestolen
Tipo di problema
κατεστραμμένη
beschadigd
Tipo di problema
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ik heb een blanco strafblad.
Dire che hai la fedina penale pulita
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge