Arabo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Domandare dove puoi trovare un modulo
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Domandare quando scade una carta d'identità
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Domandare quali documenti devi portare
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Dire che devi richiedere un documento
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
المعلومات سرية.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Πώς σας λένε;
ما هو اسمك؟
Domandare il nome di una persona
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Πού μένετε;
أين تعيش؟
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
ما هو عنوانك؟
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
ما هي جنسيتك؟
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
أين وصلت إلى [بلد]؟
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
حالتي الزوجية هي___________________.
Dire qual è il tuo stato civile
ελεύθερος/η
عازب
Stato civile
παντρεμένος/η
متزوج
Stato civile
σε διάσταση
منفصل
Stato civile
χωρισμένος/η
مطلق
Stato civile
συμβίωση
لدي شريك/شريكة في السكن
Stato civile
σε αστική ένωση
متزوجان مدنيا
Stato civile
ανύπαντροι σύντροφοι
شريكان غير متزوجين
Stato civile
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
في شراكة منزلية
Stato civile
χήρος/χήρα
أرمل/أرملة
Stato civile
έχετε παιδιά;
هل لديك أطفال؟
Domandare a qualcuno se ha figli
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
أرغب في التسجيل في المدينة
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Domandare quali documenti devi fornire
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Τέλη νοσοκομείου
تكاليف المستشفى
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
أجور المختصين
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Διαγνωστικές εξετάσεις
اختبارات التشخيص
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Χειρουργικές επεμβάσεις
العمليات الجراحية
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Ψυχιατρική θεραπεία
العلاج النفسي
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Οδοντιατρικές θεραπείες
العلاج السني
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Θεραπεία περιποίησης ματιών
علاج العينين
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Domandare se la tua patente di guida è valida
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
θεωρητική εξέταση
اختبار نظري
Tipo d'esame
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
اختبار القيادة
Tipo d'esame
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
διεύθυνση
العنوان
Informazione che vuoi modificare
όνομα
الاسم
Informazione che vuoi modificare
φωτογραφία
الصورة
Informazione che vuoi modificare
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
χαμένη
ضائعة
Tipo di problema
κλεμμένη
مسروقة
Tipo di problema
κατεστραμμένη
متضررة
Tipo di problema
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Dire che hai la fedina penale pulita
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge