Rumeno | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Când a fost emis [documentul]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Où votre [document] a été délivré ?
Unde a fost emis [documentul]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Când îți expiră ID-ul?
Domandare quando scade una carta d'identità
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mon/ma [document] a été volé(e).
Mi s-a furat [documentul].
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Ces informations sont confidentielles.
Informația este confidențială.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Comment vous appelez-vous ?
Cum vă cheamă?
Domandare il nome di una persona
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Où résidez-vous ?
Unde locuiți?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Où habitez-vous ?
Care este adresa dumneavoastră?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Quelle est votre nationalité ?
Ce cetățenie aveți?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Când ați ajuns în [țara]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Ma situation matrimoniale est _____.
Starea mea civilă este ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
célibataire
Singur
Stato civile
Marié(e)
Căsătorit/ă
Stato civile
Séparé(e)
separat/ă
Stato civile
Divorcé(e)
divorțat/ă
Stato civile
en concubinage
concobinaj
Stato civile
dans une union civile
într-o uniune civilă
Stato civile
en concubinage
necăsătorit/ă
Stato civile
en partenariat domestique
partener/ă de viață
Stato civile
veuf/veuve
văduv/ă
Stato civile
Vous avez des enfants ?
Aveți copii?
Domandare a qualcuno se ha figli
Vous avez des personnes à charge ?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Je voudrais réunir ma famille.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Quels documents dois-je apporter ?
Ce documente trebuie să aduc?
Domandare quali documenti devi fornire
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Există vreo taxă de înregistrare?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Je voudrais demander un permis de séjour.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Frais hospitaliers
Taxe pentru spitalizare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Frais de consultation d'un spécialiste
Onorarii ale medicilor specialiști
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tests diagnostiques
Test de diagnosticare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Opérations chirurgicales
Intervenții chirurgicale
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Traitement psychiatrique
Tratament psihiatric
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Soins dentaires
Tratamente dentare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Soins oculaires
Tratamente oftalmologice
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
De ce solicitați o viză de intrare?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Cum îmi pot extinde viza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
le code
testul teoretic
Tipo d'esame
la conduite
examenul practic
Tipo d'esame
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
mon adresse
Adresa
Informazione che vuoi modificare
mon nom
nume
Informazione che vuoi modificare
ma photo
fotografia
Informazione che vuoi modificare
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdu
pierdut
Tipo di problema
volé
furat
Tipo di problema
abîmé
distrus
Tipo di problema
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Je n'ai pas de casier judiciaire
Nu am antecedente penale.
Dire che hai la fedina penale pulita
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Am nivelul necesar de [limbă].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mon conjoint est [nationalité].
Partenerul meu este __________.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge