Inglese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Where can I find the form for ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
When was your [document] issued?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Where was your [document] issued?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
When does your ID expire?
Domandare quando scade una carta d'identità
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Could you help me fill out the form?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
What documents should I bring for __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Dire che devi richiedere un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
My [document] has been stolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
I am completing this application on behalf of _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
The information is confidential.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Can you give me a receipt for this application?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Mikä sinun nimesi on?
What is your name?
Domandare il nome di una persona
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Could you please tell me your place and date of birth?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Missä sinä asut?
Where do you live?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Mikä sinun osoitteesi on?
What is your address?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Minkä maan kansalainen sinä olet?
What is your citizenship?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Koska sinä saavuit [maahan]?
When did you arrive in [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Could you please show me your ID?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Minä olen _________.
My marital status is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
naimaton
single
Stato civile
naimisissa
married
Stato civile
asumuserossa
separated
Stato civile
eronnut
divorced
Stato civile
avoliitossa
cohabiting
Stato civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
in a civil union
Stato civile
parisuhteessa
unmarried partners
Stato civile
avoliitossa
in a domestic partnership
Stato civile
leski
widowed
Stato civile
Onko sinulla lapsia?
Do you have children?
Domandare a qualcuno se ha figli
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Do you have dependents living with you?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
I would like to reunite with my family.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
I would like to register in the city.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
What documents shall I bring?
Domandare quali documenti devi fornire
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Are there any registration fees?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
I am here for the domicile registration.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
I would like to apply for a residence permit.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Do I need private health insurance?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Mitä vakuutus kattaa?
What is covered by the health insurance?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Sairaalakulut
Hospital fees
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Erikoislääkärikustannukset
Specialists' fees
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostinen tutkimus
Diagnostic tests
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiset toimenpiteet
Surgical procedures
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrinen hoito
Psychiatric treatment
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Hammashoito
Dental treatments
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Silmähoito
Eye care treatment
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Why are you requesting the entry visa?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Do I need a visa to visit [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kuinka voin pidentää viisumiani?
How can I extend my visa?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Why has my visa application been rejected?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Can I apply to become a permanent resident?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Do I have to change the license plate of my car?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
I would like to register my vehicle.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Is my driving licence valid here?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
I would like to apply for a provisional driving license.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Haluaisin suorittaa ________.
I would like to book my __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoriakokeen
theory test
Tipo d'esame
inssiajon
driving test
Tipo d'esame
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
I would like to change the ____________on my driving license.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
osoitetta
address
Informazione che vuoi modificare
nimeä
name
Informazione che vuoi modificare
kuvaa
photo
Informazione che vuoi modificare
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
I would like to add higher categories to my driving license.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Haluaisin uusia ajokorttini.
I would like to renew my driving license.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
I would like to replace a ___________ driving license.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
kadonneen
lost
Tipo di problema
varastetun
stolen
Tipo di problema
vaurioituneen
damaged
Tipo di problema
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
I would like to appeal my license suspension.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Where can I register for the [language] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
I have a clean criminal record.
Dire che hai la fedina penale pulita
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
I have the required level of [language].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
What are the fees for citizenship application?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge