Esperanto | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kiam elspiras via legitimilo?
Domandare quando scade una carta d'identità
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Domandare quali documenti devi portare
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Dire che devi richiedere un documento
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
La informo estas konfidenca.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Mikä sinun nimesi on?
Kiel vi nomiĝas?
Domandare il nome di una persona
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Missä sinä asut?
Kie vi loĝas?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Mikä sinun osoitteesi on?
Kio estas via adreso?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Kio estas via civitaneco?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Minä olen _________.
Mia edzecostato estas ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
naimaton
senedza
Stato civile
naimisissa
edziĝinta
Stato civile
asumuserossa
apartiga
Stato civile
eronnut
eksedziĝinta
Stato civile
avoliitossa
kunviva
Stato civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
en civila kuniĝo
Stato civile
parisuhteessa
fraŭlaj partneroj
Stato civile
avoliitossa
en hejma partnereco
Stato civile
leski
vidvina
Stato civile
Onko sinulla lapsia?
Ĉu vi havas infanojn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Kion dokumentojn mi alportus?
Domandare quali documenti devi fornire
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Mitä vakuutus kattaa?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Sairaalakulut
Hospitalokotizoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Erikoislääkärikustannukset
Kotizoj por la ekspertoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostinen tutkimus
Diagnozoprovoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiaj proceduroj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrinen hoito
Psikiatria kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Hammashoito
Dentaj kuracadoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Silmähoito
Okula kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Kial vi petas la enirovizon?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Kelpaako ajokorttini täällä?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Haluaisin suorittaa ________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoriakokeen
teorian teston
Tipo d'esame
inssiajon
veturantan teston
Tipo d'esame
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
osoitetta
adreson
Informazione che vuoi modificare
nimeä
nomon
Informazione che vuoi modificare
kuvaa
foton
Informazione che vuoi modificare
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Haluaisin uusia ajokorttini.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
kadonneen
perdatan
Tipo di problema
varastetun
ŝtelatan
Tipo di problema
vaurioituneen
difektatan
Tipo di problema
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Mi havas puran krimliston
Dire che hai la fedina penale pulita
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge