Turco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[belge] ne zaman verildi?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[belge] nerede verildi?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[belge] belgem çalındı.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
Bu bilgi özeldir.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
Adınız nedir?
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
Nerede yaşıyorsunuz?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
İkamet adresiniz nedir?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
Medeni halim ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
bekar
Stato civile
edziĝinta
evli
Stato civile
apartiga
ayrılmış
Stato civile
eksedziĝinta
boşanmış
Stato civile
kunviva
birlikte yaşıyor
Stato civile
en civila kuniĝo
medeni birliktelik
Stato civile
fraŭlaj partneroj
evlenmemiş çift
Stato civile
en hejma partnereco
medeni ortaklık içinde
Stato civile
vidvina
dul
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
Çocuğunuz var mı?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Hastane masrafları
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Uzman doktor ücretleri
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Tanı koyma testleri
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Cerrahi operasyonlar
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Psikiyatri tedavisi
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Diş tedavisi
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Göz tedavisi
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vize başvurum neden reddedildi?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
teorik sınav
Tipo d'esame
veturantan teston
direksiyon sınavı
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
adres
Informazione che vuoi modificare
nomon
ad
Informazione che vuoi modificare
foton
fotoğraf
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
kayıp
Tipo di problema
ŝtelatan
çalınmış
Tipo di problema
difektatan
hasarlı
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
Sabıka kaydım yoktur.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge