Svedese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
När går din legitimation ut?
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
Denna information är konfidentiell.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
Vad heter du?
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
Var bor du?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
Vad är din adress?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
Vilken nationalitet tillhör du?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
När anlände du till [landet]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kan du visa mig din legitimation?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
Min civilstatus är __________.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
singel
Stato civile
edziĝinta
gift
Stato civile
apartiga
separerad
Stato civile
eksedziĝinta
skild
Stato civile
kunviva
sambo
Stato civile
en civila kuniĝo
i ett partnerskap
Stato civile
fraŭlaj partneroj
ogift par
Stato civile
en hejma partnereco
i ett partnerskap
Stato civile
vidvina
änka
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
Har du barn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
Vilka dokument ska jag ta med?
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kostar det något att registrera sig?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Jag vill registrera min bostad.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Patientavgifter
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Specialistkostnader
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Diagnostiska prov
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Kirurgiska ingrepp
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Psykiatrisk behandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Tandbehandlingar
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Ögonbehandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Varför begär du ett inresevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Är mitt körkort giltigt här?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
teoriprov
Tipo d'esame
veturantan teston
uppkörning
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
adressen
Informazione che vuoi modificare
nomon
namnet
Informazione che vuoi modificare
foton
bilden
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
borttappat
Tipo di problema
ŝtelatan
stulet
Tipo di problema
difektatan
förstört
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge