Spagnolo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
¿Cuándo caduca su DNI?
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Me han robado el/la (documento).
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
La información es confidencial.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
¿Cómo se llama usted?
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
¿Dónde vive usted?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
¿Cuál es su dirección?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
¿Cuál es su nacionalidad?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
¿Me deja su DNI, por favor?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
Mi estado civil es ______________.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
soltero/a
Stato civile
edziĝinta
casado/a
Stato civile
apartiga
separado/a
Stato civile
eksedziĝinta
divorciado/a
Stato civile
kunviva
cohabitante
Stato civile
en civila kuniĝo
en unión civil
Stato civile
fraŭlaj partneroj
pareja de hecho
Stato civile
en hejma partnereco
pareja de hecho
Stato civile
vidvina
viudo/a
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
¿Tiene usted hijos?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Me gustaría empadronarme.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Vengo a registrar mi domicilio.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Tasas hospitalarias
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Honorarios de médicos especialistas
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Pruebas diagnósticas
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Intervenciones quirúrjicas
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Tratamiento psiquiátrico
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Tratamientos dentales
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Tratamientos oftalmológicos
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
el examen teórico
Tipo d'esame
veturantan teston
el examen práctico
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
la dirección
Informazione che vuoi modificare
nomon
el nombre
Informazione che vuoi modificare
foton
la fotografía
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
lo he perdido
Tipo di problema
ŝtelatan
me lo han robado
Tipo di problema
difektatan
se ha dañado
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
No tengo antecedentes penales.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge