Rumeno | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Când a fost emis [documentul]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Unde a fost emis [documentul]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Când îți expiră ID-ul?
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Mi s-a furat [documentul].
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
Informația este confidențială.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
Cum vă cheamă?
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
Unde locuiți?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
Care este adresa dumneavoastră?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
Ce cetățenie aveți?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
Când ați ajuns în [țara]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
Singur
Stato civile
edziĝinta
Căsătorit/ă
Stato civile
apartiga
separat/ă
Stato civile
eksedziĝinta
divorțat/ă
Stato civile
kunviva
concobinaj
Stato civile
en civila kuniĝo
într-o uniune civilă
Stato civile
fraŭlaj partneroj
necăsătorit/ă
Stato civile
en hejma partnereco
partener/ă de viață
Stato civile
vidvina
văduv/ă
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
Aveți copii?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
Ce documente trebuie să aduc?
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Există vreo taxă de înregistrare?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Taxe pentru spitalizare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Onorarii ale medicilor specialiști
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Test de diagnosticare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Intervenții chirurgicale
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Tratament psihiatric
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Tratamente dentare
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Tratamente oftalmologice
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
De ce solicitați o viză de intrare?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Cum îmi pot extinde viza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
testul teoretic
Tipo d'esame
veturantan teston
examenul practic
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
Adresa
Informazione che vuoi modificare
nomon
nume
Informazione che vuoi modificare
foton
fotografia
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
pierdut
Tipo di problema
ŝtelatan
furat
Tipo di problema
difektatan
distrus
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
Nu am antecedente penale.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Am nivelul necesar de [limbă].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Partenerul meu este __________.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge