Portoghese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
A informação é confidencial.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
Qual é o seu nome?
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
Onde você mora?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
Qual é o seu endereço?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
Qual é a sua cidadania?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
Quando você chegou em [país]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
Meu estado civil é ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
solteiro(a)
Stato civile
edziĝinta
casado(a)
Stato civile
apartiga
separado(a)
Stato civile
eksedziĝinta
divorciado(a)
Stato civile
kunviva
coabitação
Stato civile
en civila kuniĝo
em uma união civil
Stato civile
fraŭlaj partneroj
companheiros/união estável
Stato civile
en hejma partnereco
parceria doméstica
Stato civile
vidvina
viúvo(a)
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
Você tem filhos?
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Você tem dependentes morando com você?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Gostaria de reencontrar minha família.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
Que documentos devo trazer?
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Existem taxas de registro?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Estou aqui para o registro de domicílio.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Preciso de seguro de saúde privado?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Taxas hospitalares
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Taxas de especialistas
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Testes de diagnóstico
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Procedimentos cirúrgicos
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Tratamento psiquiátrico
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Tratamentos dentários
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Tratamento oftalmológico
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Por que você está requisitando um visto?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Como posso extender meu visto?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Por que minha requisição de visto foi negada?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Gostaria de registrar meu veículo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Gostaria de marcar minha __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
prova teórica
Tipo d'esame
veturantan teston
prova prática de direção
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
endereço
Informazione che vuoi modificare
nomon
nome
Informazione che vuoi modificare
foton
foto
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
perdida
Tipo di problema
ŝtelatan
roubada
Tipo di problema
difektatan
danificada
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
Eu não tenho antecedentes criminais.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge