Greco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
Πώς σας λένε;
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
Πού μένετε;
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
ελεύθερος/η
Stato civile
edziĝinta
παντρεμένος/η
Stato civile
apartiga
σε διάσταση
Stato civile
eksedziĝinta
χωρισμένος/η
Stato civile
kunviva
συμβίωση
Stato civile
en civila kuniĝo
σε αστική ένωση
Stato civile
fraŭlaj partneroj
ανύπαντροι σύντροφοι
Stato civile
en hejma partnereco
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stato civile
vidvina
χήρος/χήρα
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
έχετε παιδιά;
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
Τέλη νοσοκομείου
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
Διαγνωστικές εξετάσεις
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
Χειρουργικές επεμβάσεις
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
Ψυχιατρική θεραπεία
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
Οδοντιατρικές θεραπείες
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
θεωρητική εξέταση
Tipo d'esame
veturantan teston
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
διεύθυνση
Informazione che vuoi modificare
nomon
όνομα
Informazione che vuoi modificare
foton
φωτογραφία
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
χαμένη
Tipo di problema
ŝtelatan
κλεμμένη
Tipo di problema
difektatan
κατεστραμμένη
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge