Arabo | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kie mi povas trovi la formon por ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kie estis via [dokumento] emisiita?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kiam elspiras via legitimilo?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Domandare quando scade una carta d'identità
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Domandare quali documenti devi portare
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Dire che devi richiedere un documento
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
La informo estas konfidenca.
المعلومات سرية.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Kiel vi nomiĝas?
ما هو اسمك؟
Domandare il nome di una persona
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kie vi loĝas?
أين تعيش؟
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Kio estas via adreso?
ما هو عنوانك؟
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Kio estas via civitaneco?
ما هي جنسيتك؟
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kiam vi alvenis en [lando]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Mia edzecostato estas ___________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Dire qual è il tuo stato civile
senedza
عازب
Stato civile
edziĝinta
متزوج
Stato civile
apartiga
منفصل
Stato civile
eksedziĝinta
مطلق
Stato civile
kunviva
لدي شريك/شريكة في السكن
Stato civile
en civila kuniĝo
متزوجان مدنيا
Stato civile
fraŭlaj partneroj
شريكان غير متزوجين
Stato civile
en hejma partnereco
في شراكة منزلية
Stato civile
vidvina
أرمل/أرملة
Stato civile
Ĉu vi havas infanojn?
هل لديك أطفال؟
Domandare a qualcuno se ha figli
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Mi ŝatus registri en la urbo.
أرغب في التسجيل في المدينة
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Kion dokumentojn mi alportus?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Domandare quali documenti devi fornire
Ĉu estas registriĝokotizoj?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Mi ŝatus peti restadpermeson
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalokotizoj
تكاليف المستشفى
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kotizoj por la ekspertoj
أجور المختصين
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnozoprovoj
اختبارات التشخيص
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiaj proceduroj
العمليات الجراحية
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psikiatria kuracado
العلاج النفسي
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Dentaj kuracadoj
العلاج السني
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Okula kuracado
علاج العينين
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Kial vi petas la enirovizon?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Mi ŝatus registri mian veturilon.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Domandare se la tua patente di guida è valida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus rezervi mian __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teorian teston
اختبار نظري
Tipo d'esame
veturantan teston
اختبار القيادة
Tipo d'esame
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adreson
العنوان
Informazione che vuoi modificare
nomon
الاسم
Informazione che vuoi modificare
foton
الصورة
Informazione che vuoi modificare
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
perdatan
ضائعة
Tipo di problema
ŝtelatan
مسروقة
Tipo di problema
difektatan
متضررة
Tipo di problema
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mi havas puran krimliston
لدي سجل إجرامي نظيف.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge