Svedese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Hvornår udløber dit ID?
När går din legitimation ut?
Domandare quando scade una carta d'identità
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Domandare quali documenti devi portare
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informationerne er fortrolige.
Denna information är konfidentiell.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Hvad hedder du?
Vad heter du?
Domandare il nome di una persona
Hvor og hvornår er du født?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Hvor bor du?
Var bor du?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Hvad er din adresse?
Vad är din adress?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Hvad er dit statsborgerskab?
Vilken nationalitet tillhör du?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Hvornår ankom du til [land]?
När anlände du till [landet]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Må jeg se dit ID?
Kan du visa mig din legitimation?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Jeg er ___________.
Min civilstatus är __________.
Dire qual è il tuo stato civile
single
singel
Stato civile
gift
gift
Stato civile
separeret
separerad
Stato civile
fraskilt
skild
Stato civile
samlevende
sambo
Stato civile
i et indregistreret parforhold
i ett partnerskap
Stato civile
ugifte partnere
ogift par
Stato civile
i et indenlandsk parforhold
i ett partnerskap
Stato civile
enke
änka
Stato civile
Har du børn?
Har du barn?
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jeg vil gerne registreres i byen
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Vilka dokument ska jag ta med?
Domandare quali documenti devi fornire
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Kostar det något att registrera sig?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jeg er her for at registrere min bopæl
Jag vill registrera min bostad.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalsgebyrer
Patientavgifter
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Speciallægegebyrer
Specialistkostnader
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnosetests
Diagnostiska prov
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiske indgreb
Kirurgiska ingrepp
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
Psykiatrisk behandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlinger
Tandbehandlingar
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Øjenbehandlinger
Ögonbehandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Varför begär du ett inresevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Er mit kørekort gyldigt her?
Är mitt körkort giltigt här?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoritest
teoriprov
Tipo d'esame
køreprøve
uppkörning
Tipo d'esame
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
adressen
Informazione che vuoi modificare
navnet
namnet
Informazione che vuoi modificare
billedet
bilden
Informazione che vuoi modificare
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
mistet
borttappat
Tipo di problema
stjålet
stulet
Tipo di problema
beskadiget
förstört
Tipo di problema
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jeg har en ren straffeattest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Dire che hai la fedina penale pulita
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge