Polacco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Hvornår udløber dit ID?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Domandare quando scade una carta d'identità
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Domandare quali documenti devi portare
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dire che devi richiedere un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mój [dokument] został skradziony.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informationerne er fortrolige.
Podane informacje są poufne.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Hvad hedder du?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Domandare il nome di una persona
Hvor og hvornår er du født?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Hvor bor du?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Hvad er din adresse?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Hvad er dit statsborgerskab?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Hvornår ankom du til [land]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Må jeg se dit ID?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Jeg er ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Dire qual è il tuo stato civile
single
kawaler/panna
Stato civile
gift
żonaty/zamężna
Stato civile
separeret
w separacji
Stato civile
fraskilt
rozwodnik/rozwódka
Stato civile
samlevende
w konkubinacie
Stato civile
i et indregistreret parforhold
w rejestrowanym związku partnerskim
Stato civile
ugifte partnere
w związku partnerskim
Stato civile
i et indenlandsk parforhold
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stato civile
enke
wdowiec/wdowa
Stato civile
Har du børn?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jeg vil gerne registreres i byen
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Domandare quali documenti devi fornire
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jeg er her for at registrere min bopæl
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalsgebyrer
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Speciallægegebyrer
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnosetests
Badania diagnostyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiske indgreb
Zabiegi chirurgiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
Leczenie psychiatryczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlinger
Leczenie stomatologiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Øjenbehandlinger
Leczenie okulistyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Er mit kørekort gyldigt her?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoritest
egzamin teoretyczny
Tipo d'esame
køreprøve
egzamin praktyczny
Tipo d'esame
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
adres
Informazione che vuoi modificare
navnet
nazwisko
Informazione che vuoi modificare
billedet
zdjęcie
Informazione che vuoi modificare
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
mistet
zgubienie (prawa jazdy)
Tipo di problema
stjålet
kradzież (prawa jazdy)
Tipo di problema
beskadiget
zniszczenie (prawa jazdy)
Tipo di problema
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jeg har en ren straffeattest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Dire che hai la fedina penale pulita
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge