Nederlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Hvornår udløber dit ID?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Domandare quando scade una carta d'identità
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Dire che devi richiedere un documento
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Mijn [document] werd gestolen.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Informationerne er fortrolige.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Hvad hedder du?
Wat is uw naam?
Domandare il nome di una persona
Hvor og hvornår er du født?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Hvor bor du?
Waar woont u?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Hvad er din adresse?
Wat is uw adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Hvad er dit statsborgerskab?
Wat is uw nationaliteit?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Hvornår ankom du til [land]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Må jeg se dit ID?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Jeg er ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
single
alleenstaand
Stato civile
gift
gehuwd
Stato civile
separeret
uit elkaar
Stato civile
fraskilt
gescheiden
Stato civile
samlevende
samenwonend
Stato civile
i et indregistreret parforhold
geregistreerd partnerschap
Stato civile
ugifte partnere
ongetrouwde partners
Stato civile
i et indenlandsk parforhold
in een relatie
Stato civile
enke
verweduwd
Stato civile
Har du børn?
Heeft u kinderen?
Domandare a qualcuno se ha figli
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Jeg vil gerne registreres i byen
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Welke documenten moet ik meenemen?
Domandare quali documenti devi fornire
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Zijn er registratiekosten?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Hospitalsgebyrer
Ziekenhuiskosten
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Speciallægegebyrer
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnosetests
Diagnostische toets
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Kirurgiske indgreb
Chirurgische ingrepen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Tandbehandlinger
Tandheelkundige behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Øjenbehandlinger
Oogzorg behandelingen
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Er mit kørekort gyldigt her?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
teoritest
theoretische test
Tipo d'esame
køreprøve
rijexamen
Tipo d'esame
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adressen
mijn adres
Informazione che vuoi modificare
navnet
mijn naam
Informazione che vuoi modificare
billedet
mijn foto
Informazione che vuoi modificare
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
mistet
verloren
Tipo di problema
stjålet
gestolen
Tipo di problema
beskadiget
beschadigd
Tipo di problema
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Jeg har en ren straffeattest
Ik heb een blanco strafblad.
Dire che hai la fedina penale pulita
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge