Svedese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
您的【文件】是什么时候签发的?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
请问您的身份证件何时过期?
När går din legitimation ut?
Domandare quando scade una carta d'identità
您能帮我填一下这个表格吗?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
请问我要办____ 需要带什么文件?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Domandare quali documenti devi portare
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Dire che devi richiedere un documento
我的【材料】被偷了。
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
我在帮____ 填写申请表格。
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
这是机密信息。
Denna information är konfidentiell.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
您能给我一份申请表格的回执吗?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

你叫什么名字?
Vad heter du?
Domandare il nome di una persona
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
请问您住在哪里?
Var bor du?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
请问您的地址是什么?
Vad är din adress?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
请问您的国籍是什么?
Vilken nationalitet tillhör du?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
请问您是何时到达【该国】的?
När anlände du till [landet]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
您能出示一下您的身份证件么?
Kan du visa mig din legitimation?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

我的婚姻状况是____ 。
Min civilstatus är __________.
Dire qual è il tuo stato civile
单身
singel
Stato civile
已婚
gift
Stato civile
分居
separerad
Stato civile
离异
skild
Stato civile
同居
sambo
Stato civile
民事结婚
i ett partnerskap
Stato civile
未婚伴侣
ogift par
Stato civile
同居伴侣关系
i ett partnerskap
Stato civile
鳏居
änka
Stato civile
请问您有孩子吗?
Har du barn?
Domandare a qualcuno se ha figli
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
我想要和家人团聚。
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

我想要在这个城市登记入户。
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
请问我应该带什么材料?
Vilka dokument ska jag ta med?
Domandare quali documenti devi fornire
请问有注册费吗?
Kostar det något att registrera sig?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
我是来进行住址登记。
Jag vill registrera min bostad.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
我想要申请居住证。
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

我想要问一下关于保险的问题。
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
我需要私人的健康保险吗?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
请问该保险涵盖哪些方面?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
住院费
Patientavgifter
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
专家费
Specialistkostnader
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
诊疗费
Diagnostiska prov
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
外科手术
Kirurgiska ingrepp
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
精神治疗
Psykiatrisk behandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
牙齿治疗
Tandbehandlingar
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
眼科治疗
Ögonbehandling
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

请问您为什么需要入境签证?
Varför begär du ett inresevisum?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
我该如何续签我的签证?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
为什么我的签证申请被拒绝了?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
请问我是否可以申请成为永久居民?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

请问我需要更换我的车牌号吗?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
我想要登记我的车辆。
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Är mitt körkort giltigt här?
Domandare se la tua patente di guida è valida
我想要申请临时驾照。
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要预约__________。
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
理论考试
teoriprov
Tipo d'esame
路考
uppkörning
Tipo d'esame
我想要改动驾照上的__________。
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
地址
adressen
Informazione che vuoi modificare
名字
namnet
Informazione che vuoi modificare
照片
bilden
Informazione che vuoi modificare
我想要给驾照添加更高的级别。
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
我想要延长我的驾照。
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
我想要更换一个___________ 驾照。
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
丢失
borttappat
Tipo di problema
被偷了
stulet
Tipo di problema
受损
förstört
Tipo di problema
我想要申诉我的驾照吊销。
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

我想要申请【国家】国籍。
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
我在哪里可以注册【语言】考试?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
我没有犯罪记录。
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Dire che hai la fedina penale pulita
我的【语言】达到了等级要求。
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
公民身份申请的费用是哪些?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
我的配偶是【国家】公民。
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge