Polacco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
请问您的身份证件何时过期?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Domandare quando scade una carta d'identità
您能帮我填一下这个表格吗?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Domandare quali documenti devi portare
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Dire che devi richiedere un documento
我的【材料】被偷了。
Mój [dokument] został skradziony.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
我在帮____ 填写申请表格。
Składam podanie w imieniu _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
这是机密信息。
Podane informacje są poufne.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
您能给我一份申请表格的回执吗?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

你叫什么名字?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Domandare il nome di una persona
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
请问您住在哪里?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
请问您的地址是什么?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
请问您的国籍是什么?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
请问您是何时到达【该国】的?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
您能出示一下您的身份证件么?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

我的婚姻状况是____ 。
Mój stan cywilny: _____.
Dire qual è il tuo stato civile
单身
kawaler/panna
Stato civile
已婚
żonaty/zamężna
Stato civile
分居
w separacji
Stato civile
离异
rozwodnik/rozwódka
Stato civile
同居
w konkubinacie
Stato civile
民事结婚
w rejestrowanym związku partnerskim
Stato civile
未婚伴侣
w związku partnerskim
Stato civile
同居伴侣关系
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Stato civile
鳏居
wdowiec/wdowa
Stato civile
请问您有孩子吗?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Domandare a qualcuno se ha figli
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
我想要和家人团聚。
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

我想要在这个城市登记入户。
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
请问我应该带什么材料?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Domandare quali documenti devi fornire
请问有注册费吗?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
我是来进行住址登记。
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
我想要申请居住证。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

我想要问一下关于保险的问题。
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
我需要私人的健康保险吗?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
请问该保险涵盖哪些方面?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
住院费
Opłaty za pobyt w szpitalu
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
专家费
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
诊疗费
Badania diagnostyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
外科手术
Zabiegi chirurgiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
精神治疗
Leczenie psychiatryczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
牙齿治疗
Leczenie stomatologiczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
眼科治疗
Leczenie okulistyczne
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

请问您为什么需要入境签证?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
我该如何续签我的签证?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
请问我是否可以申请成为永久居民?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

请问我需要更换我的车牌号吗?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
我想要登记我的车辆。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Domandare se la tua patente di guida è valida
我想要申请临时驾照。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要预约__________。
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
理论考试
egzamin teoretyczny
Tipo d'esame
路考
egzamin praktyczny
Tipo d'esame
我想要改动驾照上的__________。
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
地址
adres
Informazione che vuoi modificare
名字
nazwisko
Informazione che vuoi modificare
照片
zdjęcie
Informazione che vuoi modificare
我想要给驾照添加更高的级别。
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
我想要延长我的驾照。
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
我想要更换一个___________ 驾照。
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
丢失
zgubienie (prawa jazdy)
Tipo di problema
被偷了
kradzież (prawa jazdy)
Tipo di problema
受损
zniszczenie (prawa jazdy)
Tipo di problema
我想要申诉我的驾照吊销。
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

我想要申请【国家】国籍。
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
我在哪里可以注册【语言】考试?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
我没有犯罪记录。
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Dire che hai la fedina penale pulita
我的【语言】达到了等级要求。
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
公民身份申请的费用是哪些?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
我的配偶是【国家】公民。
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge