Finlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Domandare dove puoi trovare un modulo
您的【文件】是什么时候签发的?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
请问您的身份证件何时过期?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Domandare quando scade una carta d'identità
您能帮我填一下这个表格吗?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
请问我要办____ 需要带什么文件?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Domandare quali documenti devi portare
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Dire che devi richiedere un documento
我的【材料】被偷了。
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
我在帮____ 填写申请表格。
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
这是机密信息。
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
您能给我一份申请表格的回执吗?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

你叫什么名字?
Mikä sinun nimesi on?
Domandare il nome di una persona
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
请问您住在哪里?
Missä sinä asut?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
请问您的地址是什么?
Mikä sinun osoitteesi on?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
请问您的国籍是什么?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
请问您是何时到达【该国】的?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
您能出示一下您的身份证件么?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

我的婚姻状况是____ 。
Minä olen _________.
Dire qual è il tuo stato civile
单身
naimaton
Stato civile
已婚
naimisissa
Stato civile
分居
asumuserossa
Stato civile
离异
eronnut
Stato civile
同居
avoliitossa
Stato civile
民事结婚
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stato civile
未婚伴侣
parisuhteessa
Stato civile
同居伴侣关系
avoliitossa
Stato civile
鳏居
leski
Stato civile
请问您有孩子吗?
Onko sinulla lapsia?
Domandare a qualcuno se ha figli
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
我想要和家人团聚。
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

我想要在这个城市登记入户。
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
请问我应该带什么材料?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Domandare quali documenti devi fornire
请问有注册费吗?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
我是来进行住址登记。
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
我想要申请居住证。
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

我想要问一下关于保险的问题。
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
我需要私人的健康保险吗?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
请问该保险涵盖哪些方面?
Mitä vakuutus kattaa?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
住院费
Sairaalakulut
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
专家费
Erikoislääkärikustannukset
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
诊疗费
Diagnostinen tutkimus
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
外科手术
Kirurgiset toimenpiteet
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
精神治疗
Psykiatrinen hoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
牙齿治疗
Hammashoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
眼科治疗
Silmähoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

请问您为什么需要入境签证?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
我该如何续签我的签证?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
为什么我的签证申请被拒绝了?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
请问我是否可以申请成为永久居民?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

请问我需要更换我的车牌号吗?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
我想要登记我的车辆。
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Domandare se la tua patente di guida è valida
我想要申请临时驾照。
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要预约__________。
Haluaisin suorittaa ________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
理论考试
teoriakokeen
Tipo d'esame
路考
inssiajon
Tipo d'esame
我想要改动驾照上的__________。
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
地址
osoitetta
Informazione che vuoi modificare
名字
nimeä
Informazione che vuoi modificare
照片
kuvaa
Informazione che vuoi modificare
我想要给驾照添加更高的级别。
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
我想要延长我的驾照。
Haluaisin uusia ajokorttini.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
我想要更换一个___________ 驾照。
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
丢失
kadonneen
Tipo di problema
被偷了
varastetun
Tipo di problema
受损
vaurioituneen
Tipo di problema
我想要申诉我的驾照吊销。
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

我想要申请【国家】国籍。
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
我在哪里可以注册【语言】考试?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
我没有犯罪记录。
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Dire che hai la fedina penale pulita
我的【语言】达到了等级要求。
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
公民身份申请的费用是哪些?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
我的配偶是【国家】公民。
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge