Esperanto | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Domandare dove puoi trovare un modulo
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
请问您的身份证件何时过期?
Kiam elspiras via legitimilo?
Domandare quando scade una carta d'identità
您能帮我填一下这个表格吗?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
请问我要办____ 需要带什么文件?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Domandare quali documenti devi portare
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Dire che devi richiedere un documento
我的【材料】被偷了。
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
我在帮____ 填写申请表格。
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
这是机密信息。
La informo estas konfidenca.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
您能给我一份申请表格的回执吗?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

你叫什么名字?
Kiel vi nomiĝas?
Domandare il nome di una persona
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
请问您住在哪里?
Kie vi loĝas?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
请问您的地址是什么?
Kio estas via adreso?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
请问您的国籍是什么?
Kio estas via civitaneco?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
请问您是何时到达【该国】的?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
您能出示一下您的身份证件么?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

我的婚姻状况是____ 。
Mia edzecostato estas ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
单身
senedza
Stato civile
已婚
edziĝinta
Stato civile
分居
apartiga
Stato civile
离异
eksedziĝinta
Stato civile
同居
kunviva
Stato civile
民事结婚
en civila kuniĝo
Stato civile
未婚伴侣
fraŭlaj partneroj
Stato civile
同居伴侣关系
en hejma partnereco
Stato civile
鳏居
vidvina
Stato civile
请问您有孩子吗?
Ĉu vi havas infanojn?
Domandare a qualcuno se ha figli
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
我想要和家人团聚。
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

我想要在这个城市登记入户。
Mi ŝatus registri en la urbo.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
请问我应该带什么材料?
Kion dokumentojn mi alportus?
Domandare quali documenti devi fornire
请问有注册费吗?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
我是来进行住址登记。
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
我想要申请居住证。
Mi ŝatus peti restadpermeson
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

我想要问一下关于保险的问题。
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
我需要私人的健康保险吗?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
请问该保险涵盖哪些方面?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
住院费
Hospitalokotizoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
专家费
Kotizoj por la ekspertoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
诊疗费
Diagnozoprovoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
外科手术
Kirurgiaj proceduroj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
精神治疗
Psikiatria kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
牙齿治疗
Dentaj kuracadoj
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
眼科治疗
Okula kuracado
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

请问您为什么需要入境签证?
Kial vi petas la enirovizon?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
我该如何续签我的签证?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
为什么我的签证申请被拒绝了?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
请问我是否可以申请成为永久居民?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

请问我需要更换我的车牌号吗?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
我想要登记我的车辆。
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Domandare se la tua patente di guida è valida
我想要申请临时驾照。
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要预约__________。
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
理论考试
teorian teston
Tipo d'esame
路考
veturantan teston
Tipo d'esame
我想要改动驾照上的__________。
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
地址
adreson
Informazione che vuoi modificare
名字
nomon
Informazione che vuoi modificare
照片
foton
Informazione che vuoi modificare
我想要给驾照添加更高的级别。
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
我想要延长我的驾照。
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
我想要更换一个___________ 驾照。
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
丢失
perdatan
Tipo di problema
被偷了
ŝtelatan
Tipo di problema
受损
difektatan
Tipo di problema
我想要申诉我的驾照吊销。
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

我想要申请【国家】国籍。
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
我没有犯罪记录。
Mi havas puran krimliston
Dire che hai la fedina penale pulita
我的【语言】达到了等级要求。
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Dire che hai il livello di lingua richiesto
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
公民身份申请的费用是哪些?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
我的配偶是【国家】公民。
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge