Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
您的【文件】是什么时候签发的?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
请问您的身份证件何时过期?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
您能帮我填一下这个表格吗?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
我的【材料】被偷了。
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
我在帮____ 填写申请表格。
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
这是机密信息。
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
您能给我一份申请表格的回执吗?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

你叫什么名字?
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
请问您住在哪里?
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
请问您的地址是什么?
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
请问您的国籍是什么?
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
请问您是何时到达【该国】的?
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
您能出示一下您的身份证件么?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

我的婚姻状况是____ 。
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
单身
svobodný/á
Stato civile
已婚
ženatý/vdaná
Stato civile
分居
odděleni
Stato civile
离异
rozvedený/rozvedená
Stato civile
同居
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
民事结婚
v registrovaném partnerství
Stato civile
未婚伴侣
nesezdaní partneři
Stato civile
同居伴侣关系
v domácím partnerství
Stato civile
鳏居
vdovec/vdova
Stato civile
请问您有孩子吗?
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
我想要和家人团聚。
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

我想要在这个城市登记入户。
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
请问我应该带什么材料?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
请问有注册费吗?
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
我是来进行住址登记。
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
我想要申请居住证。
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

我想要问一下关于保险的问题。
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
我需要私人的健康保险吗?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
请问该保险涵盖哪些方面?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
住院费
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
专家费
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
诊疗费
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
外科手术
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
精神治疗
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
牙齿治疗
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
眼科治疗
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

请问您为什么需要入境签证?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
我该如何续签我的签证?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
为什么我的签证申请被拒绝了?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
请问我是否可以申请成为永久居民?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

请问我需要更换我的车牌号吗?
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
我想要登记我的车辆。
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
我想要申请临时驾照。
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要预约__________。
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
理论考试
Teoretický test
Tipo d'esame
路考
Praktický test
Tipo d'esame
我想要改动驾照上的__________。
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
地址
adresu
Informazione che vuoi modificare
名字
jméno
Informazione che vuoi modificare
照片
fotografii
Informazione che vuoi modificare
我想要给驾照添加更高的级别。
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
我想要延长我的驾照。
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
我想要更换一个___________ 驾照。
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
丢失
ztracený
Tipo di problema
被偷了
ukradený
Tipo di problema
受损
zničený
Tipo di problema
我想要申诉我的驾照吊销。
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

我想要申请【国家】国籍。
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
我在哪里可以注册【语言】考试?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
我没有犯罪记录。
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
我的【语言】达到了等级要求。
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
公民身份申请的费用是哪些?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
我的配偶是【国家】公民。
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge