Turco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Domandare quando scade una carta d'identità
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Domandare quali documenti devi portare
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Dire che devi richiedere un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Domandare il nome di una persona
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
svobodný/á
bekar
Stato civile
ženatý/vdaná
evli
Stato civile
odděleni
ayrılmış
Stato civile
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Stato civile
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Stato civile
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Stato civile
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Stato civile
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Stato civile
vdovec/vdova
dul
Stato civile
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Domandare a qualcuno se ha figli
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Domandare quali documenti devi fornire
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oční ošetření
Göz tedavisi
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Teoretický test
teorik sınav
Tipo d'esame
Praktický test
direksiyon sınavı
Tipo d'esame
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adresu
adres
Informazione che vuoi modificare
jméno
ad
Informazione che vuoi modificare
fotografii
fotoğraf
Informazione che vuoi modificare
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
ztracený
kayıp
Tipo di problema
ukradený
çalınmış
Tipo di problema
zničený
hasarlı
Tipo di problema
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge