Finlandese | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Domandare dove puoi trovare un modulo
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Domandare quando scade una carta d'identità
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Domandare quali documenti devi portare
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Dire che devi richiedere un documento
Můj [dokument] byl ukraden.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
Tyto informace jsou důvěrné.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

Jak se jmenuješ?
Mikä sinun nimesi on?
Domandare il nome di una persona
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
Kde bydlíte?
Missä sinä asut?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
Jaká je vaše adresa?
Mikä sinun osoitteesi on?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
Jaké je vaše občanství?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
Kdy jste přijeli do [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

Můj rodinný stav je ___________.
Minä olen _________.
Dire qual è il tuo stato civile
svobodný/á
naimaton
Stato civile
ženatý/vdaná
naimisissa
Stato civile
odděleni
asumuserossa
Stato civile
rozvedený/rozvedená
eronnut
Stato civile
žijící ve společné domácnosti
avoliitossa
Stato civile
v registrovaném partnerství
rekisteröidyssä parisuhteessa
Stato civile
nesezdaní partneři
parisuhteessa
Stato civile
v domácím partnerství
avoliitossa
Stato civile
vdovec/vdova
leski
Stato civile
Máte děti?
Onko sinulla lapsia?
Domandare a qualcuno se ha figli
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Domandare quali documenti devi fornire
Je registrace zpoplatněná?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mitä vakuutus kattaa?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
Poplatky za pobyt v nemocnici
Sairaalakulut
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Poplatky za konsultace se specialisty
Erikoislääkärikustannukset
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Diagnostické testy
Diagnostinen tutkimus
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Chirurgické zákroky
Kirurgiset toimenpiteet
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Psychiatrická léčba
Psykiatrinen hoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Zubní ošetření
Hammashoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
Oční ošetření
Silmähoito
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

Musím změnit svou registrační značku?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Domandare se la tua patente di guida è valida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
Teoretický test
teoriakokeen
Tipo d'esame
Praktický test
inssiajon
Tipo d'esame
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
adresu
osoitetta
Informazione che vuoi modificare
jméno
nimeä
Informazione che vuoi modificare
fotografii
kuvaa
Informazione che vuoi modificare
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
ztracený
kadonneen
Tipo di problema
ukradený
varastetun
Tipo di problema
zničený
vaurioituneen
Tipo di problema
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
Mám čistý trestní rejstřík.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Dire che hai la fedina penale pulita
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge