Vietnamita | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Domandare dove puoi trovare un modulo
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Domandare quando scade una carta d'identità
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Domandare quali documenti devi portare
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Dire che devi richiedere un documento
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Affermare che un tuo documento è stato rubato
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Tôi đăng kí hộ ________
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
المعلومات سرية.
Thông tin này là bí mật
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

ما هو اسمك؟
Bạn tên gì?
Domandare il nome di una persona
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
أين تعيش؟
Bạn sống ở đâu?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
ما هو عنوانك؟
Địa chỉ của bạn là gì?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
ما هي جنسيتك؟
Quốc tịch của bạn là gì?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
أين وصلت إلى [بلد]؟
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

حالتي الزوجية هي___________________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Dire qual è il tuo stato civile
عازب
độc thân
Stato civile
متزوج
đã thành hôn
Stato civile
منفصل
ly thân
Stato civile
مطلق
ly dị
Stato civile
لدي شريك/شريكة في السكن
sống thử
Stato civile
متزوجان مدنيا
kết hợp dân sự
Stato civile
شريكان غير متزوجين
đối tác chưa kết hôn
Stato civile
في شراكة منزلية
hợp doanh gia thuộc
Stato civile
أرمل/أرملة
góa phụ
Stato civile
هل لديك أطفال؟
Bạn có con chưa?
Domandare a qualcuno se ha figli
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

أرغب في التسجيل في المدينة
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Domandare quali documenti devi fornire
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Bạn có thu phí đăng kí không?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
تكاليف المستشفى
Phí bệnh viện
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
أجور المختصين
Phí chuyên gia
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
اختبارات التشخيص
Xét nghiệm chẩn đoán
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
العمليات الجراحية
Thủ tục phẫu thuật
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
العلاج النفسي
Điều trị tâm thần
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
العلاج السني
Điều trị nha khoa
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
علاج العينين
Điều trị nhãn khoa
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
أرغب في تسجيل مركبتي.
Tôi muốn đăng kí xe
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Domandare se la tua patente di guida è valida
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Tôi muốn đăng kí _________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
اختبار نظري
Kì thi lý thuyết
Tipo d'esame
اختبار القيادة
Kì thi lái xe
Tipo d'esame
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
العنوان
địa chỉ
Informazione che vuoi modificare
الاسم
tên
Informazione che vuoi modificare
الصورة
ảnh
Informazione che vuoi modificare
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
ضائعة
mất
Tipo di problema
مسروقة
bị đánh cắp
Tipo di problema
متضررة
bi hư hỏng
Tipo di problema
أود استئناف إيقاف رخصتي.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
لدي سجل إجرامي نظيف.
Tôi không có tiền án tiền sự
Dire che hai la fedina penale pulita
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Dire che hai il livello di lingua richiesto
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge