Ceco | Frasario - Immigrazione | Documenti

Documenti - Generale

أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Domandare dove puoi trovare un modulo
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Domandare quando è stato rilasciato un documento
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Domandare dove è stato rilasciato un documento
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Domandare quando scade una carta d'identità
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Domandare a qualcuno se può aiutarti a compilare un modulo
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Domandare quali documenti devi portare
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Dire che devi richiedere un documento
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Můj [dokument] byl ukraden.
Affermare che un tuo documento è stato rubato
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Affermare che stai compilando una domanda per conto di qualcun altro
المعلومات سرية.
Tyto informace jsou důvěrné.
Affermare che le informazioni sono riservate e non saranno rivelate a terzi
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Domandare se puoi avere una ricevuta di consegna della tua domanda

Documenti - Dati personali

ما هو اسمك؟
Jak se jmenuješ?
Domandare il nome di una persona
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Domandare a qualcuno il luogo e la data di nascita
أين تعيش؟
Kde bydlíte?
Domandare a qualcuno qual è il suo luogo di residenza
ما هو عنوانك؟
Jaká je vaše adresa?
Domandare a qualcuno il suo indirizzo
ما هي جنسيتك؟
Jaké je vaše občanství?
Domandare a qualcuno la sua cittadinanza
أين وصلت إلى [بلد]؟
Kdy jste přijeli do [country]?
Chiedere a qualcuno quando è arrivato in uno stato
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Chiedere a qualcuno di mostrarti la sua carta di identità

Documenti - Stato di famiglia

حالتي الزوجية هي___________________.
Můj rodinný stav je ___________.
Dire qual è il tuo stato civile
عازب
svobodný/á
Stato civile
متزوج
ženatý/vdaná
Stato civile
منفصل
odděleni
Stato civile
مطلق
rozvedený/rozvedená
Stato civile
لدي شريك/شريكة في السكن
žijící ve společné domácnosti
Stato civile
متزوجان مدنيا
v registrovaném partnerství
Stato civile
شريكان غير متزوجين
nesezdaní partneři
Stato civile
في شراكة منزلية
v domácím partnerství
Stato civile
أرمل/أرملة
vdovec/vdova
Stato civile
هل لديك أطفال؟
Máte děti?
Domandare a qualcuno se ha figli
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Chiedere a qualcuno se fornisce aiuto finanziario alle persone che vivono con lui/lei
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Affermare la tua volontà di ricongiungerti con la tua famiglia

Documenti - Registrarsi in comune

أرغب في التسجيل في المدينة
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Dire che vuoi iscriverti all'anagrafe dei residenti in comune
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Jaké dokumenty si mám přinést?
Domandare quali documenti devi fornire
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Je registrace zpoplatněná?
Domandare se ci sono costi per iscriversi all'anagrafe
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Dire che vuoi fare il cambio di domicilio
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Dire che vuoi ottenere un certificato di buona condotta
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Dire che vuoi fare domanda per un permesso di soggiorno

Documenti - Assicurazione sanitaria

أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Dire che hai alcune domande riguardo l'assicurazione sanitaria
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Domandare se hai bisogno di un'assicurazione sanitaria privata
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Informarsi riguardo cosa è incluso nell'assicurazione
تكاليف المستشفى
Poplatky za pobyt v nemocnici
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
أجور المختصين
Poplatky za konsultace se specialisty
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
اختبارات التشخيص
Diagnostické testy
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
العمليات الجراحية
Chirurgické zákroky
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
العلاج النفسي
Psychiatrická léčba
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
العلاج السني
Zubní ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria
علاج العينين
Oční ošetření
Esempio di spese coperte dall'assicurazione sanitaria

Documenti - Visto

لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Domandare a qualcuno perché sta richiedendo un visto d’ingresso
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Domandare se hai bisogno di un visto per entrare in un paese
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Domandare come puoi prolungare il permesso di soggiorno
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Domandare perché è stato rifiutato il tuo permesso di soggiorno
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Domandare se puoi ottenere il diritto di soggiorno permanente in un determinato paese

Documenti - Guida

هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Musím změnit svou registrační značku?
Domandare se è necessario cambiare la targa di immatricolazione della macchina
أرغب في تسجيل مركبتي.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Dire che vuoi registrare il tuo veicolo
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Domandare se la tua patente di guida è valida
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Fare domanda per un permesso provvisorio di guida
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Dire che vuoi prenotare l'esame di guida
اختبار نظري
Teoretický test
Tipo d'esame
اختبار القيادة
Praktický test
Tipo d'esame
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Dire che vuoi cambiare alcune informazioni personali sulla tua patente di guida
العنوان
adresu
Informazione che vuoi modificare
الاسم
jméno
Informazione che vuoi modificare
الصورة
fotografii
Informazione che vuoi modificare
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Dire che vuoi conseguire la patente di guida per altre categorie
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Dire che vuoi rinnovare la patente di guida
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Dire che vuoi richiedere il duplicato della tua patente di guida
ضائعة
ztracený
Tipo di problema
مسروقة
ukradený
Tipo di problema
متضررة
zničený
Tipo di problema
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Dire che vuoi fare ricorso contro il ritiro della tua patente

Documenti - Cittadinanza

أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Dire che vuoi presentare domanda per ottenere la cittadinanza di un paese
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Domandare dove puoi iscriverti a un test di lingua
لدي سجل إجرامي نظيف.
Mám čistý trestní rejstřík.
Dire che hai la fedina penale pulita
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Dire che hai il livello di lingua richiesto
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Dire che vuoi presentare domanda per l'esame di cittadinanza del paese
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Domandare quali sono le spese per la domanda di cittadinanza
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Dire qual è la cittadinanza del tuo coniuge